Astronominin Hangi Bilim Dallarıyla İlişkisi Vardır?

Onur tarafından yazıldı.. Yayınlanma Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır. Astronominin sınırlı ve özel bir alanı olan gök mekaniği ile karıştırılmaması gerekir. Astronomi daha açık bir deyişle, yörüngesel cisimleri ve Dünya atmosferinin dışında gerçekleşen, yıldızlar, gezegenler, kuyrukluyıldızlar, kutup ışıkları, galaksiler (gökadalar) ve Kozmik mikrodalga arkaplan ışıması gibi gözlemlenebilir tüm olay ve olguları inceleyen bilim dalıdır. Evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle etkileşimlerini inceler. Astronomi terimi eski Yunanca'daki astron ve nomos (άστρον et νόμος) sözcüklerinden türetilmiş olup, «yıldızların yasası» anlamına gelir. Asteroitlerin ve kuyruklu yıldızların keşfindeki katkıları göz önüne alınırsa, astronomi amatörlerin de halen etkin bir rol oynayabildikleri nadir bilim dallarından biridir. Astronomi ve Uzay Bilimlerinin Diğer Bilimlerle İlgisi Astronomi ve Uzay Bilimlerinin hemen hemen her bilim dalıyla ilişkisi vardır. Astronomi aletleri ile yapılan gözlemler sonunda elde edilen bilgilerin açıklanması ve irdelenmesi sırasında matematik ve fizik kanunlarından yararlanılır. Fizik, astronomi ve uzay bilimlerine o kadar yakındır ki çoğu zaman incelenen problemin hangisine ait olduğu ayırt etmek güç olur. Örneğin; herhangi bir gök cisminin sıcaklık, yoğunluk ve basınç hesabı gibi. Aynı şekilde, astronomi ve uzay bilimlerinin matematikle olan ilgisi de çok geniştir. Örneğin; bir gök cismine ait yörünge denkleminin çıkarılması, uzaklık değeri tespiti, gözlem hatalarının hesaplanması gibi problemler. Gök cisimlerinin yapısını oluşturan maddeler ve bu maddelerin oranları araştırma konusu olduğu zaman astronominin kimya ile iç içe olduğu görülür. Dünya bir gök cismi olduğundan, Dünya’nın oluşumu söz konusu olunca astronomi, jeoloji ve jeofizikten yararlanılır. Dünya’nın yaşanabilir olmak için geçirdiği değişiklikler ve diğer gezegenler de canlı yaşantının varlığının incelenmesi problemlerinde biyoloji ile iş birliği yapar. Bilhassa son yıllarda astronomlarla biyologlar sıkı bir işbirliği içindedir. Başka gök cisimlerinde canlı yaşamın bulunup bulunmadığı problemine cevap aramak üzere, örneğin; gezegenlerde varlığı tespit edilen koşullar altında ileri seviyede canlı bir hayat bulunmasa bile bakteriyolojik bir canlı hayatın bulunabileceği ileri sürülmektedir. Astronomik gözlemlerde sabır, dikkat, moral ve heyecan önemli bir faktör olmaktadır. Bu bakımdan astronomi gözlemciye ait hataların incelenmesinde psikoloji ve fizyolojiden yararlanır. Gözlem yerinin uygun bir biçimde tespit edilmesinde, gözlem yerinin enlem ve boylam değerlerinin hatasız olarak belirlenmesinde hesaplanılması ve kullanılmasında jeodezi, topografya ve coğrafyadan yararlanır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile