9. Sınıflar Sağlık Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

cennet kaplan tarafından yazıldı.. Yayınlanma 9. Sınıf Sağlık Bilgisi Dersi Yazılı Soruları ve Testler

9. Sınıflar Sağlık Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

 

1) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren ölçütlerden değildir?

 

A)Kaba doğum hızı  

 

B) Kaba ölüm hızı

 

C) Ana ölüm hızı      

 

D) Baba ölüm hızı

 

E) Bebek ölüm hızı

 

 

 

2)  I- Bağışıklama

 

     II- Dengeli beslenme

 

     III- Tedavi

 

Yukarıdakilerden hangileri kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerindendir?

 

A) Yalnız I              

 

B) Yalnız II

 

C) I ve II                   

 

D) I  , III

 

E) I , II ve III

 

 

 

3)  I- Tedavi edici

 

     II- Rehabilitasyon

 

     III- Koruyucu

 

Bir toplumun sağlık hizmetlerinden istenilen sonucu alabilmesi için hangi sırayı izlemesi gerekir?

 

A) I-II-III                        

 

B) II-I-III

 

C) I-III-II                         

 

D) III-I-II

 

E) III-II-I

 

 

 

4)Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden biyolojik etmenlerden değildir?

 

A) Bakteri                 

 

B) Mantar

 

C) Kimyasal             

 

D) Virüs

 

E) Bitki

 

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden bünyesel etmenlerden değildir?

 

A) Aile                       

 

B) Genetik

 

C) Hormonal             

 

D) Metabolik

 

E) Kalıtsal

 

 

 

6) Kemiklerin ve dişlerin gelişiminde etkili olan element aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Flor                        

 

B) Klor

 

C) Demir                     

 

D) Çinko

 

E) Sodyum

 

 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi ergenlikte olumlu tutum geliştirme açısından olumsuz bir davranıştır?

 

A) Hobi edinme        

 

B) Spor yapma

 

C) Arkadaş edinme   

 

D) Müzik dinleme

 

E) Sorunları paylaşmama

 

 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi büyüme gelişme dönemlerinden değildir?

 

A) Bebeklik              

 

B) Çocukluk

 

C) Okul çağı             

 

D) Ergenik

 

E) Orta yaş

 

 

 

9) Vücudun kütle ve hacmindeki artışa ne ad verilir?

 

A) Büyüme              

 

B) Gelişme

 

C) Olgunlaşma        

 

D) Öğrenme

 

E) Davranış

 

 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden çevresel etmenlerden değildir?

 

A) Hormonal          

 

B) Kimyasal

 

B) Fiziksel              

 

D) Psikolojik

 

E) Biyolojik

 

 

 

11) Keyif verici bazı maddelerin zarar vermesine karşın sürekli kullanılma isteği duyulmasına ne denir?

 

A) Tolerans              

 

B) Yoksunluk

 

C) Pasif içici             

 

D) Bağımlılık

 

E) Refleks

 

 

 

12) Hayatın 12-21 yaşları arasındaki  zaman dilimini kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Okul çağı         

 

B) Oyun dönemi

 

C) Ergenlik           

 

D) Yetişkinlik

 

E) Yaşlılık

 

 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi büyüme gelişmeye etki eden faktörlerden değildir?

 

A) Genetik              

 

B) Yaş

 

C) Hormonal           

 

D) Beslenme

 

E) Fiziki çevre

 

 

 

14) Kendileri sigara içmeyen fakat sigara içilen ortamda bulunan kişilere aşağıdakilerden hangisi denir?

 

A) Bağımlı içici        

 

B) Aktif içici

 

C) Pasif içici             

 

D) Keyfi içici

 

E) Sempatik içici

 

 

 

15) Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığına etki eden kişisel faktörlerden değildir?

 

A) Deprem            

 

B) Yaş

 

C) Cinsiyet            

 

D) Meslek

 

E) Medeni durum

 

 

 

16) Uyuşturucu madde bağımlılığının hangi döneminde ruhsal ve fiziksel çöküşle birlikte suç işleme eğilimi de yükselir?

 

A) Düşkünlük            

 

B) Alışma

 

C) Deneme                 

 

D) Doyma

 

E) Yoksunluk

 

 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi alkolün  kullanımına bağlı olarak karaciğerin yağlanması ve işlev görümemesi ile  ortaya çıkan hastalıktır?

 

A) Gingivit               

 

B) Siroz

 

C) Raşitizm               

 

D) Hepatit

 

E) Reflü

 

 

 

18) Aşağıdakilerden hangisi sigara alkol ve madde bağımlılığının sebeplerinden biri değildir?

 

A) Aile ilgisizliği          

 

B) Kötü çevre

 

C) Okul                          

 

D) Merak

 

E) Özenti

 

 

 

19) Bağımlılık yapan ilaç ve maddelerin alışkanlık dozunun altında alınması ile terleme titreme gibi belirtilerle ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

 

A) Tolerans               

 

B) Pasif içici

 

C) Bağımlılık             

 

D) Doygunluk

 

E) Yoksunluk

 

 

 

20) Uyuşturucu madde bağımlısı kişi madde almayı bırakırsa aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 

A) Sıkıntı                     

 

B) Sakinlik

 

C) Saldırganlık             

 

D) Terleme

 

E) Titreme

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile