8. sınıf Fen Ve Teknoloji Hücre Bölünmesi Testi

aleyna şimşek tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

1- Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?

A) RNA          

B) DNA          

C) A.T.P         

D) Çekirdekte

 

2- Tek hücreli canlının DNA’sı 1600 nükleotidden oluşmaktadır. Bu nükleotidlerin %40 sitozin olduğuna göre bu tek hücreli canlının kendini eşlerken kullandığı moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)  640 adet guanin nükleotid vardır.

B)  160 adet adenin nükleotid vardır.

C)  3200 adet hidrojen bağı vardır.

D)  1600 adet fosfat vardır.

 

3- Eşey hücresinde 26 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur

A)104           

B)52               

C)26                    

D)13

 

4- Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?

A) RNA          

B) DNA          

C) A.T.P         

D)Çekirdekte

 

5- Bir hücreli canlılarda görülen mitoz bölünme aşağıda verilen  özelliklerden hangisini sağlamaz.

A) Canlının çoğalmasını

B) Kromozom sayısının sabit kalmasını

C) Canlının büyümesini

D) Ataya benzer yavruların oluşmasını.

 

6- Hücrelerimizde gerçekleşen,besinlerin oksijen ile tepkimesi ne tür  reaksiyonlara örnektir?

A) Yanma reaksiyonu

B) Yerdeğiştirme reaksiyonu

C) Endotermik reaksiyon

D) Sentez reaksiyonu

 

7-  I  . Proteinler        II . Yağlar       III . Karbonhidratlar

Canlı hücrede enerji elde etmek için yukarıdaki organik bileşiklerin   kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I – II - III             

B) I – III - II             

C) II – I – III                 

D) III – II  - I

 

8-  Aşağıdakilerden hangisinin fazlalığı bir hücrede glikoz yapımını artırır?

 

A) Endoplazmik                 

B) Golgi                 

C) Ribozom                       

D) Kloroplast

 

9- I Aminoasit

II Vitamin

III Glikoz

İnsanların hücrelerinde gerçekleşen oksijenli solunumda yukarıda verilen maddelerden hangileri enerji vermek amacıyla kullanılır?

A) II ve II                    

B)I ve III                     

C)II ve III                    

D)I ,II ve III

 

10- Proteinlerin hücrelerden geçebilmesi için hangi maddeye  kadar  parçalanmalıdır?

A) Aminoasit                

B) Glikoz                

C) Gliserin        

D) Nişasta     11- Aşağıdakilerden hangisi sindirime uğramadan hücre zarından kolaylıkla geçebilir?

A) Proteinler - Su

B) Mineraller - Su

C) Karbonhidratlar

D) Yağlar – Vitaminler

 

12- Aşağıda verilen besin maddelerinden hangisi hücrelerimiz için en fazla enerjiyi sağlar?

A) Vitaminler

B) Proteinler

C) Karbonhidratlar

D) Yağlar

 

13- Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden hücre zarından geçebilir?

A) Karbonhidrat           

B)Vitamin                     

C) Protein                        

D) Yağlar

 

14- Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerindeki fazla glikozun depolanma şeklidir?

A) Protein             

B) Selüloz           

C) Nişasta          

D) Glikojen

 

15- “Mantarlar besin üretmezler.Beraber yaşadıkları yeşil bitkilerin besinlerinden  faydalanırlar.”

Buna göre mantarları oluşturan hücrelerde hangi yapı yoktur?

A)Hücre Duvarı            

B)Kloroplast          

C)Çekirdek             

D)Ribozom

 

16- İnsanların çizgili kas hücreleri hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapmaktadır

Buna göre ,

I.Glikoz

II.Enzim

III.Oksijen

Verilenlerden hangileri her iki çeşit solunumda da ortak olarak kullanılır?

A) Yalnız I       

B) Yalnız II      

C) I ve II         

D) I,II,III

 

17-  Oksijenli solunumda hücrenin enerji kazancı kaç ATP’dir ?

A) 2 ATP

B) 38 ATP

C) 40 ATP

D) 4 ATP

 

18- Aşağıdaki besinlerden hangisi hücrede bulunduğu halde organik molekül değildir?

A) Tuz                         

B) Glikoz         

C) Protein        

D) Lipit

 

19-

I. Hücrelerde sentezlenir

II. Vücutta en fazla bulunan organik besindir

III. Hücre zarının yapısında bulunur.

Yukarıdakilerden hangileri proteinler için doğru bilgilerdir?

A) Yalnız I                         

B) I ve II    

C) II ve III             

D) I , II ve III

 

20-

I-yağ                        II-glikojen                      

III-nişasta                 IV-glikoz

 

Bitki hücreleri yukarıdaki moleküllerden hangileri sentezlenebilir?

A) yalnız I                                

B) II-III-IV              

C) I-III-IV                                

D) I-II-III-IV

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile