8. Sınıf Fen Dersi Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım Testi

aleyna şimşek tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soruları Tek Tek Göster

Genetik biliminde kendi adıyla bilinen deneyleri yapan bilim adamı kimdir? 

A) Darwin 

B) Lamark 

C) Gregor Mendel 

D) Robert Hooke

 

Aşağıdakilerden hangisi tomurcuklanarak ürer? 

A) Bira mayası 

B) Çilek 

C) Paramesyum 

D) Deniz yıldızı

 

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biridir? 

A) Parça değişimi gözlenir. 

B) Sadece üreme organlarında gerçekleşir. 

C) Kromozom sayısını değiştirmez. 

D) Dört yeni hücre oluşur.

 

Aşağıdaki kalıtsal hastalıklardan hangisi kromozomların düzgün ayrılmaması sonucu ortaya çıkar? 

A) Mongolizm 

B) Renk körlüğü 

C) Hemofili 

D) Orak hücreli anemi

 

Aşağıdakilerden hangisi yönetici moleküldür? 

A) ATP 

B) DNA 

C) Protein 

D) Enz

Nükleotit --> DNA-->? -->kromozom Yukarıda “?”li yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Gen 

B) Çekirdek 

C) Mitoz 

D) Mayoz

Nükleotidin yapısında hangisi bulunmaz? 

A) Baz 

B) Glikoz 

C) Fosfat 

D) Deoksiriboz

A, T, G, A, T baz sıralamasına sahip bir DNA tek zincirinin karşısına hangisi gelir? 

A) C, C, T, A, A 

B) A, A, T, C, G 

C) G, G, C, T, A D T, A, C, T, A

 

İki canlının farklılığını aşağıdakilerden hangisi sağlar? 

A) DNA baz sıralanışı 

B) Kromozom sayısı 

C) Kromozom şekli 

D) DNA fosfat sayısı

 

Darwin’e göre; 

I. Yaşam ortamlarının bir engelle ayrılması

II. Çevreye uyum sağlayabilenlerin yaşamını sürdürmesi

III. Fazla kullanılan organın gelişimini sürdürmesi durumlarından hangileri türdeki değişimin nedenlerindendir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) II - III 

D) I – II

 

DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür. 

B) Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur. 

C) Dört çeşit nükleotitten oluşur. 

D) İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.

 

Bir bitki hücresinin: 

I. çekirdek

II. ribozom

III. mitokondri

IV. kloroplast

yukarıdaki organellerinden hangilerinde DNA bulunur? 

A) I ve III 

B) I – III ve IV 

C) I – II ve III 

D) I – II – III ve IV

 

RNA ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Tek iplikli bir moleküldür. 

B) Kendini eşleyemediğinden DNA üzerinden sentezlenir. 

C) Ayırt edici bazı timindir. 

D) Dört çeşit nükleotitten oluşur.

 

Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir 

DNA molekülünde: 

I. toplam adenin bazı sayısı

II. toplam deoksiriboz şekeri sayısı

III. toplam hidrojen bağı sayısı

IV. toplam pürin bazı sayısı

V. toplam fosforik asit sayısı hangileri hesaplanabilir? 

A) I – II ve III 

B) II – IV ve V 

C) I – III ve IV 

D) II – III – IV ve V

 

2400 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotit sayısı sitozinlerin üç katı kadar olduğuna göre, bu DNA molekülündeki timin nükleotitleri sayısı nedir? 

A) 300 

B) 600 

C) 900 

D) 1200

 

I. Adenin nükleotiti taşıma

II. Her nükleotitte bir fosforik asit molekülü taşıma

III. Kendini eşleyebilme

IV. Kalıtımı sağlama

Yukarıda verilenlerden hangileri, DNA ve RNA’nın ortak özelliklerindendir? 

A) I ve III 

B) III ve IV 

C) I ve II 

D) I – II ve IV

 

Bir hayvan hücresinde RNA: 

I. ribozom

II. çekirdek

III. sitoplazma

IV. mitokondri

yukarıdaki organel ve kısımlardan hangilerinde bulunur? 

A) I ve II 

B) III ve IV 

C) I - II ve IV 

D) I – II – III ve IV

 

Yapısındaki deoksiriboz şekeri sayısı

bilinen bir DNA molekülünde: 

I. toplam fosforik asit sayısı

II. hidrojen bağı sayısı

III. toplam pirimidin baz sayısı

IV. toplam nükleotit sayısı hangileri hesaplanabilir? 

A) I ve III 

B) I – II ve IV 

C) I – III ve IV 

D) I – II – III ve IV

I. Çekirdekte bulunma

II. Hücre yönetiminde görev alma

III. Kendini eşleyebilme

IV. Sitoplazmada bulunma

Yukarıdakilerden hangileri, ökaryot bir hücrede, DNA ile RNA’nın ortak özelliğidir? 

A) I ve II 

B) III ve IV 

C) I – II ve IV 

D) II – III ve IV

 

RNA ile ilgili: 

I. Protein sentezinde görev alır. 

II. Çekirdekte DNA üzerinden sentezlenir. 

III. Yapısında adenin nükleotiti kadar urasil nükleotiti bulunur. 

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

A) I ve III 

B) I ve II 

C) II ve IIl 

D) I – II ve III

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile