DNA İle İlgili Sorular

mustafa tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

DNA İLE İLGİLİ SORULAR

1.Soru

 

Tek yumurta ikizleri hariç, hiçbir insanın parmak izinin aynı olmaması aşağıdakilerden hangisinin insanlarda farklı olmasından kaynaklanır?

 

A ) Nükleotidlerin sayısı

B ) Nükleotidlerin dizilişi

C ) Protein sayısı

D ) Monosakarit çeşidi

2.Soru

 

Aşağıdakilerden hangisinde birbirine benzemeyen bireyler oluşabilir?

 

A ) YY yy

B ) YY Yy

C ) yy yy

D ) Yy yy 

3.Soru

 

Aşağıdakilerden hangisi kromozomun özelliği değildir ?

 

A ) RNA’ dan yapılmıştır.

B ) Yapısında genler bulunur.

C ) Karakterleri oğul döllere aktarır.

D ) Çift zincirli DNA içerir. 

4.Soru

 

DNA da bulunup,RNA da bulunmayan organik baz hangisidir?

 

A ) Sitozin

B ) Timin

C ) Adenin

D ) Guanin 

5.Soru

 

Dölalmaşı nedir ?

 

A ) Eşeysiz üremedir.

B ) Eşeyli üremedir.

C ) Erkek üreme hücresinin oluşturulmasıdır.

D ) Eşeysiz üremenin eşeyli üremeyi düzenli bir şekilde takip etmesidir ?

6.Soru

 

Mayoz bölünme öncesinde X gr kadar DNA’sı olan bir hücrede,bölünme sonrası oluşan yavru hücrelerin her birinde ne kadar DNA bulunur 

 

A ) Xmgr

B ) 2Xmgr

C ) 4Xmgr

D ) X/2mgr 

 

7.Soru

 

AB Rh- kan gruplu bir kişi için aşağıdakinden hangisi söylenemez ?

 

A ) Serumunda Anti- A antikoru bulunmaz.

B ) AB Rh+ bir kişiye kan verebilir.

C ) O Rh+ ten kan alabilir.

D ) Alyuvarlarında A ve B proteinleri vardır.

8.Soru

 

Aşağıdakilerden hangisinde nükleik asitlerden sadece biri bulunabilir?

 

A ) Çekirdek

B ) Ribozom

C ) Mitokondri

D ) Kloroplâst

9.Soru

 

Krossing — over ( parça değişimi ) mayoz bölünmenin hangi safhasında görülür?

 

A ) Metafaz I

B ) Telofaz II

C ) Profaz I

D ) Profaz II

10.Soru

 

Babası renk körü olan sağlam bir görünüşlü bir dişi ile sağlam görüşlü bir erkeğin birinci çocukları renk körü olmuştur. bundan sonraki çocuğun renk körü ve dişi olma olasılığı nedir?

 

A ) %0

B ) %25

C ) %50

D ) %100

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile