8.Sınıf Fen 1. Dönem 1.Yazılı (1)

aleyna celik 1903 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

 

 

 

 

 

 

 

 

1. İnsan üreme hücreleri 2n kromozomludur.DY

2. Orak hücreli anemi genetik bir hastalıktır.DY

3. Bütün canlıların kromozom sayısı aynıdır.DY

4. Mitoz bölünmede oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklıdır.DY

5. Hidrada tomurcuklanma ile üreme görülür.DY

6. Kromozom sayısının artması canlının gelişmişliğini göstermez.DY

7. DNA’da  Adenin bazının karşısına her zaman Guanin bazı gelir.DY

8. Asma, kavak, söğüt gibi ağaçlar vejetatif ürerler.DY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.………………………………. olan bireylerin vücut hücrelerinde 46 kromozom yerine 47 kromozom vardır.

2.Bitki hücresinde sitoplazma bölünmesinde ……………………………. oluşur.

3.Mendel çalışmalarını ……………………………… bitkisi ile yapmıştır.

4.Canlının genetik yapısında yer alan özelliklere …………………… denir.  

5.……………………… hücre bölünmesinde parça değişimi gözlenmez.

6.Baskın genlerle birlikte kendi özelliğini göstermeyen genlere ………………………………… denir.

7.Tomurcuklanarak üreme bir ……………………… ……….…. şeklidir.

8.Canlıların dış görünümüne ………………………… denir.

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Bir DNA molekülünde 75 Adenin ve 125 Sitozin azotlu organik bazı yer almaktadır. Buna göre; 

 

a) DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı kaçtır? (4 puan)

 

 

 

 

b) DNA molekülündeki toplam deoksiriboz şekeri sayısı kaçtır? (2 puan)

 

 

 

c) DNA molekülündeki toplam fosfat sayısı kaçtır? (2 puan) 

 

 

 

d) DNA molekülündeki toplam zayıf hidrojen bağı sayısı kaçtır? (4 puan)

 

 

 

 

 

 

3.Aşağıdaki DNA zincirini uygun nükleotitlerle tamamlayınız. (12 puan)

 

 

4.Heterozigot (melez) siyah kıllı iki fare  çaprazlandığında oluşacak yavruların genotipi ve fenotipi nasıl olur, çaprazlamasını yaparak gösteriniz. 

Not: Siyah kıl rengi kahverengi kıl genine baskındır. (8 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Yanda verilen deniz yıldızındaki yenilen¬me olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eşeyli üremedir. 

B) Mitoz bölünme ile gerçekleşir. 

C) Yavru canlıların genotipi ana canlıdan farklıdır.

D) Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş yapıdadır.

 

2.Göz hücresinde 24 kromozom bulunan bir canlının kas hücresi iki kez mitoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?

A) 3        B) 6                 C)12              D) 24

 

3.Yangın sonucu ormanları azalan bir bölge¬de hızla ağaçlandırma çalışması yapılacak¬tır. Bir araştırmacı bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki hipotezi savunmaktadır.

Hipotez: Hızlı büyüyen baskın AA ge¬notipli K türü ağaç, yangın bölgesindeki yavaş büyüyen çekinik aa genotipli K türü ağaç ile çaprazlanırsa, hızlı büyüyen ağaç elde edilir.

Bu araştırmacının hipotezi için ne söylene¬bilir?

A) Hipotez doğrudur, çünkü birinci kuşakta hızlı büyüyen ağaç elde edilir.

B) Hipotez doğrudur, ancak hızlı büyüyen ağaç ikinci kuşakta elde edileceğinden zaman alıcıdır.

C) Hipotez yanlıştır, çünkü saf döller arasında yapılan çaprazlamada hızlı büyüyen ağaç elde edilemez.

D) Hipotez yanlıştır, çünkü aynı tür bitkiler arasında çaprazlama yapılamaz.

 

4.Bir öğrenci çevre şartlarının boy uzunluğuna etkisini incelemek istiyor. Aynı yaştaki arka¬daşlarıyla ilgili verileri tabloya yazacaktır.

Eğer bu öğrenci boy uzunluğuna kalıtımın da etkisini araştırmak isterse tabloda hangi değişikliği yapabilir?

A) Arkadaşlarının vücut ağırlığını da yazmalı 

B) Farklı yaştaki bireyleri de tabloya eklemeli 

C) Arkadaşlarının anne ve babasının boy uzunluğunu da yazmalı

D) Günlük tüketilen süt-yoğurt miktarını, günlük tüketilen et miktarıyla değiştirmeli 

 

 

 

Baba

Anne

 

 

 

 

 

 

5.Yukarıdaki tabloda  ve  ile gösterilen genlere (alel) sahip anne babanın çocuklarının saç fenotipleri verilmiştir.

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  geni, her durumda düz saç özelliği kazandırmaktadır.

B)  geni, her durumda kıvırcık saç özelliği kazandırmaktadır.

C) Baba, yalnızca kıvırcık saç genine sahiptir.

D) Anne, yalnızca düz saç genine sahiptir.

 

6.Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Kutup bölgesinde yaşamaya uyum sağlamış yabani bir tavşan türünün, bu bölgeyle ilgili uyumsal özelliği olarak kabul edilebilir?

A) Arka bacaklarının ön bacaklardan uzun olması

B) Kışın kürk renginin beyaz olması

C) Bitkilerle beslenmesi

D) Hızlı koşması

 

7.Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz  üremeye örnek değildir?

A) Hidranın tomurcuklanması

B) Kesilen deniz yıldızının her parçasının yeni bir deniz yıldızı olması

C) Bakterinin bölünmesi

D) Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması

 

8.Bir bölünme sırasında homolog kromozomlar birbirine sarılır ve aralarında parça değişimi olmaktadır.  Aşağıdakilerden hangisi bu olayın canlılar için önemini belirtir?

A) Hücre bölünmesini hızlandırır.

B) Canlıların büyümesinde etkili olur.

C) Canlılarda çeşitliliği sağlar.

D) Hücrelerde kromozom sayısının azalmasına neden olur.

 

9.Vücut hücresinde 32 kromozomu olan bir canlı, 3 mitoz ve 1 mayoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı (H) ve hücrelerdeki kromozom sayısı (K) kaç olur?

A) H: 32, K: 32B) H: 32, K:16

C) H: 16, K: 16D) H: 16, K: 32

 

Çoktan seçmeli soruların cevaplarını aşağıdaki kısıma işaretleyiniz.

 

1A B C D6A B C D

2A B C D7A B C D

3A B C D8A B C D

4A B C D9A B C D

5A B C D

Not: Sınav süresi 40 dakikadır. Başarı dileklerimizle…

Ragıp ÇAVUŞ

Fen ve Teknoloji Öğretmeni…

Okul Müdürü

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile