Fen Ve Teknoloji-Deneme Test-14

ersin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

1)pH=3,5 olarak ölçülen bir çözelti aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A) NaOH    

B) KOH      

C) HCI        

D) Ca(OH)2

 

2) Bir çözelti , kırmızı turnusol kağıdını maviye çeviriyorsa bu çözeltide aşağıdaki iyonlardan hangisinin bol miktarda bulunması gerekir.

 

A) H+        B) OH-    

C) H-        D) CI-

 

3) Aşağıdaki yapım olaylarından hangilerini canlının kendisi gerçekleştirmek zorunda

  değildir?

 

A) ATP sentezi    

B) Protein sentezi        

C) Besin sentezi    

D) Nükleik asit sentezi

 

4)Oksijenli solunum sonucu aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz?

 

A)oksijen        

B) su           

C)karbondioksit        

D)ATP

 

5)Aşağıdakilerden hangisi enerji verici besin maddelerinden değildir?

 

A)madensel tuzlar    

B)proteinler    

C)yağlar    

D)karbonhidratlar

 

6) Koşu yapan bir bireyin hızlı solunum yapmasının temel sebebi nedir?

       

A) Fazla enerji kullanması        

B) Vücut ısısının artması

C) Sistemlerinin hızlı çalışması    

D) Fazla miktarda besin alması

 

7)Berrak kireç suyuna cam çubukla üflendiğinde kireç suyunun bulanması, solunumla neyin üretildiğini gösterir?

 

A)Azotun          

B)Oksijenin    

C)Karbondioksitin    

D)Su buharının

 

8)Tüm enerjilerin kaynağı nedir?

 

A-yeşil bitkiler                   

B-güneş                       

C-toprak                      

D-odun

 

9)Güneş enerjisinin bir canlıdan diğerine geçmesine ne denir?

 

A-iletişim                          

B-besin zinciri             

C-fotosentez               

D-kloroplast 

 

  

10)Saf suyun içine aşağıdakilerden hangisi konulursa elektrik akımını iletmez?

 

a-tuz       b-şeker      

c-asit      d- baz

 

 

 

11)PH değeri 2 olan bir madde için hangisi söylenmez?

 

a-tatları ekşidir.

b-ele kayganlık hissi verir.

c-metallerle birleştiğinde hidrojen gazı açığa çıkar.

d-mavi turunsol kağıdını kırmızıya çevirir.

 

12).Aşağıdakilerden hangisinin yapısında Karbon Hidrojen ve Oksijenin ve Azaot atamları  bulunur?

A)karbonhidrat    

B)protein           

C)Yağ         

D)su

 

133)Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden hücre zarından geçebilir?

 

A) Karbonhidrat           B)Vitamin                     

C) Protein                D) Yağlar

 

 

14) Aşağıdakilerden hangileri fotosentez sırasında kullanılan ham maddelerdir?

 

I- CO2    II- Glikoz(C6H12O6)        III-H2O        IV-O2

 

A)I ve III    B)II ve III         

C)II ve IV    D)I,II ve III

 

15) Aşağıdakilerden hangisi organik besin maddesi değildir?

 

a) Protein    b) Karbonhidrat    

c) Mineral    d) Yağ

 

16)Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerindeki fazla glikozun depolanma şeklidir?

 

a) Protein    b) Selüloz

c) Nişasta    d) Glikojen

 

17)Oksijen,karbon,hidrojen ve azot besinlerin yapısına katılan atomlardır.Bunlardan hangisi sadece proteinin yapısında bulunur?

 

a)Azot    b)Karbon    c)Hidrojen    d)Oksijen

 

18).İnsan vücudunda karbonhidratların sindirimi nerede tamamlanır?

 

a)Ağızda                   

b)Midede              

c)Kalın bağırsakta 

d)İnce bağırsakta

 

19)Hangisi canlıların büyüyüp gelişmesinde 1. derecede yapı maddesi olarak kullanılır?

a) Karbonhidratlar       

b) Proteinler      

c) Yağlar          

d) Vitaminler

 

20)Bitki fotosentez sırasında aşağıdakilerden hangisini dışarıdan alır? 

 

I.Organik besin              II.Oksijen             III.Karbondioksit

 

A) Yalnız I                   

B) Yalnız III                

C)I-III          

D)I-II

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile