8. Sınıf Genel Değerlendirme Testi 16

BATUHAN tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

1) Bitki    pH

Elma    5,0 - 6,5

Patates    4,5 - 6,0

Nane    7,0 - 8,0

Siyah üzüm    6,0 - 8,0

Yandaki tabloda bazı bitkiler ve pH dereceleri verilmiştir

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Elma asidik özellik gösterir.

B) Nane ve patates sularının karışması ile tuz ve su oluşabilir.

C) Patates suyu mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.

D) Elma turnusol kağıdına etki etmez.

2)Aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık vardır?  

 

A)Protein-Amino asit

B)Yağ-Gliserol ve yağ asidi

C)Karbonhidrat-Glikoz

D)Minarel-vitamin

 

3)Aşağıdakilerden hangisinde nötrleşme tepkimesinin genel denklemi doğru olarak yazılmıştır?

     A) Asit + Tuz ? Baz + Su

     B) Asit + Baz ? Tuz + Su     

     C) Baz + Tuz ? Asit + Su

     D) Asit + Su ? Baz + Tuz

 

4)Aşağıdakilerden hangisi asitlerle bazların ortak özelliğidir?

       A)Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi 

       B)Sulu çözeltilerinin ele kayganlık hissi vermesi

       C)Sulu çözeltilerinin ekşi lezzette olması

       D)Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu bulunması

 

5)Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asidik özellik gösterir?

       

a) NH3          b) Ca(OH)2                   

c) HNO3         d) KOH

 

6)Aşağıdakilerden hangisi bazlara ait bir özellik değildir? 

 

a)Asitlere tepkimeye girerek tuzu oluştururlar.

b)Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

c)Tatları ekşidir.

d)Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir.

 

7)         a.Turnusol kağıdına etki eder

b. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir

c.Tatları ekşidir 

     Yukarıda yazılanlardan hangileri asit ve bazların ortak özelliğidir? 

 

A) Yalnız a      B)  Yalnız b      

C)  a ve b       D)  a ve c

 

8)Proton sayıları aynı olan taneciklerle ilgili aşağıda yazılanlardan hagisi kesinlikle doğrudur?

   A) Elektron sayıları aynıdır

   B) İzotop atomlardır

   C)  Nötron sayıları eşittir

   D)  Fiziksel özelliği farklıdır

 

9)’X maddesi Na, Mg, Fe gibi metallerle tepkimeye girdiğinde H2 gazı oluşuyor.’

Buna göre X için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I.Turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.

II. pH değeri  0-7 arasındadır.

III. Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.

 

A)    Yalnız I

B)    I ve II

C)    II ve III

D)    I,II ve III

 

10)Kimyasal bağlarla ilgili aşağıdaki verilerden hangisi doğrudur?

 

A) Kimyasal bağlar oluşurken atomların çekirdek yapılarında değişim olmaz.

B) Kimyasal bağlar atomların protonları arasında oluşur.

C) İki metal arasında kovalent bağ oluşabilir.

D) İyonik bağlı bileşikler atomlar arasında elektronların ortaklaşa

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile