Mayoz Nedir Önemi

Gönül Koca tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

1-Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?

     A) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.

     B) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.

     C) Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.

     D) Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.

 

2-Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile olmaz?

A) Polenlerin oluşması                                     

B) Yumurta hücresinin oluşması            

C) Patatesin vejatatatif üremeyle çoğalması                  

D) Sperm hücresinin Oluşması

 

3-     I.  Üreme ana hücrelerinde görülür.

II.  Parça değişimi gerçekleşir.

III.  İki yavru hücre oluşur.

IV.  Kromozom sayısı yarıya iner.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?                                                                      

A) I ve II       

B)  I ve III        

C) I.II ve IV          

D) I,II,III ve IV

 

4-

I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?

A) Yalnız I        

B) Yalnız III       

C) I ve II        

D) I ve III

 

5-Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği  aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır.

A) DNA eşleşmesine                                        

B)    Crassing-over  olayın görülmesi                    

C)     Sitoplazma bölünmesine                 

D)      Çeğirdekçik zarının kaybolmasına

 

6-  Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?

A)yumurta, sinir hücresi                                    

B)dil hücresi, polen  

C)sperm, yumurta                                            

D)sperm, karaciğer hücresi.

 

7- Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;

I. DNA’nın eşlenmesi

II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması

III. Krossing over yapılmasıOlaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?

A) yalnız III                      

B)I ve II                

C)I ve III          

D)II ve III

 

 

 

8- Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?

A)zararlı genleri oluşturmak                              

B)çok küçük hücreler oluşturmak

C)çok sayıda yeni hücre yapmak                       

D)eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak

 

9- Eşeyli üremenin başlangıcında mayoz bölünmenin gerçekleşmesi;

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile