7. Sınıf Fen Testleri 17

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

 

Soru 5

   Şekildeki bileşik kaptaki pistonu 1 konumundan 2 konumuna getiren Bengü K, L, M kaplarındaki sıvı yükseklikleri için ne söyleyebilir?

ASıvı seviyesi en yüksek K kabındadır.

BL ve M kapları eşit, K kabında daha yüksekte sıvı bulunur.

CÜç kapta da eşit yükseklikte sıvı bulunur.

D Sıvı yükseklikleri K de en büyük, M de en küçüktür.

Soru 6

 Ezel yukarıdaki üç farklı kaba aynı cins sıvıdan aynı yükseklikte doldurmuştur. Buna göre, kapların tabanındaki P2 ve P3 sı­vı basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır?    

AP3>P2>P1

BP2>P1>P3

CP1=P3>P2

DP1=P2=P3

Soru 7

   Tuncay fen ve teknoloji etkinliği için bir baraj li hazırlıyor. Çarkın daha hızlı dönmesini isteyen Tunç modelde nasıl bir değişiklik yapmalıdır?

ABarajdaki su seviyesini biraz azaltmalı

BDaha geniş bir baraj modeli hazırlamalı

CBoruyu barajın B noktasına getirmeli

DBoruyu barajın C noktasına getirmeli

Soru 8

 I. kabın yarısına kadar dolu olan sıvı ikinci kaba bo­şaltılıyor. II. kaptaki sıvının kabın tabanına yaptığı basınç ve basınç kuvveti için; Burcu: Sıvının yüksekliği arttığı için sıvının basıncı artar. Eylül: Basınç iki katına çıkıp, yüzey alanı yarıya indiğinden sıvı basınç kuvveti değişmez. yargılarını söylüyorlar. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir?    

AHer ikisi de yanlıştır.

BHer ikisi de doğrudur.

CBurcu’nunki doğru, Eylül’ünki yanlıştır.

DBurcu’nunki yanlış, Eylül’ünki doğrudur.,

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile