7. Sınıf Fen Testleri 15

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 6

Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi basıncı ve­rir?

AKütle/hacim

BYüzey alanı/kuvvet

CKütle/yüzey alanı

DKuvvet/yüzey alanı

Soru 7

   Doğum günü partisine giden bir çocuğun aynı ağır­lıktaki hediyeleri şekildeki gibi taşırken bulunduğu zemine yaptığı basınç sırasıyla P, P2 ve P3 oluyor. Buna göre; P1, P2 ve P3 arasında nasıl bir ilişki vardır?

AP3>P1>P2

BP1>P2>P3

CP2=P3>P1

DP2>P3>P1

Soru 8

   Bataklıkta yürümekte olan ağırlıkları eşit ördek ve tavuktan, tavuk bataklığa daha çok batar. Buna göre, bu olayla ilgili aşağıdakilerden han­gisinin benzer bir ilişkisi yoktur?

AÇivi suda batarken gemilerin batmadan yüzebilmesinin

BBoksörlerin dövüşürken eldiven takmasının

CBıçağın ince ucunun, diğer ucuna göre daha kolay kesmesinin

DKarda batmamak için kar ayakkabısı giyilmesinin

Soru 9

   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru de­ğildir? Doğum günü partisine giden bir çocuğun aynı ağır­lıktaki hediyeleri şekildeki gibi taşırken bulunduğu zemine yaptığı basınç sırasıyla P1, P2 ve P3 oluyor. Buna göre; P1, P2 ve P3 arasında nasıl bir ilişki vardır?

AII numaralı hareket sırasında yere en fazla basıncı uygulamaktadır.

BYere uygulanan en küçük basınç III numaralı hareket esnasında olur.

CI numaralı hareket sırasında yere en fazla basınç kuvveti uygulanmaktadır.

DII ve III numaralı hareketler sırasında yere uygulanan basınç kuvvetleri eşittir.

Soru 10

   Şekil I deki X ve Y cisimlerinin yere yaptıkları b~ sınçlar birbirine eşit ve P dir. Buna göre, cisimler Şekil II deki gibi yerleştir diklerinde yere yapılan basınç kaç P olur? (S ve 2S cisimlerin yüzey alanlarıdır.)

A4P

B6P

C8P

D10P

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile