7. Sınıf Fen Testleri 14

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 1

   A ve B cisimlerinin X ve Y sıvılarındaki denge durumları yanda verilen şekildeki gibidir. Buna göre, I.dx > dY dir. II.A cismine etki eden kaldırma kuvveti değişme­miştir. III.X ve Y sıvılarında B cismine etki eden kaldırma kuvveti birbirine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur?

A Yalnız I

BI ve III

C II ve III

DI ve II

Soru 2

   Şekil I deki X kabının içine önce K daha sonra iki ta­ne L cismi atıldığında kabın görünümü şekillerdeki gibi oluyor. Buna göre X kabı, K cismi ve L cisminin ağırlık­ları arasındaki ilişki nasıl olur?

A GK - G|_ > Gx

B GK > Gx > GK

CGx > Gk> GL

DGK - GL - GX

Soru 3

   dx ve dY özkütleli X ve Y cisimleri, d özkütleli sıvı içerisinde şekildeki gibi dengedeyken iplerdeki gerilme kuv­vetleri eşit ve T büyüklüğündedir. Buna göre, X ve Y cisimlerinin öz- kütleleri ile sıvının özkütlesi dx, dY ve d arasındaki ilişki nasıldır?

ADy>d>dx

Bdx>d>dy

Cd=dy>dx

Dd>dy>=dx

Soru 4

     Özkütleleri sırasıyla d/2 ve d olan eşit hacimli X ve Y cisimleri taşırma seviyesine kadar d özkütleli sıvı­larla dolu kaplara ayrı ayrı bırakılıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

Aİki kapta da ağırlaşma olmaz.

BKaplardan taşan sıvıların hacimleri V2 > V1 dir.

C Taşan sıvıların ağırlıkları eşittir.

DCisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri arasında Fy > Fx ilişkisi vardır

Soru 5

   asıyor. Oğuz’a ortamların yoğunlukları arasındaki ilişkinin dM > dL > dK oldu­ğu söyleniyor. Buna göre, Oğuz iplerde oluşan gerilme kuvvet­leri Tk, Tl ve Tm arasındaki ilişkinin aşağıdakilerden hangisi gibi olduğunu söylerse doğru olur?

ATK>TL> TM

BTM > TL > TK

CTL>TM>TK

DTM>TK>TL

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile