7. Sınıf Fen Testleri 13

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 1

 Bir öğrenci sıvıların kaldırma kuvvetinin sıvıla­rın özkütlesine bağlı olduğunu göstermek için yukarıdaki deney düzeneklerinden hangilerini birlikte kullanmalıdır?

A II ve III

B III ve IV

CII ve IV

DI ve IV

Soru 2

   Dinamometreye bağlı bir cismin, sıvı içinde değişik derinliklerde tutularak ağır­lığı ölçülüyor. Buna göre, dinamomet­relerde okunan değerler D1; D2, D3 arasındaki ilişki nedir?

AD1=D2=D3

BD3>D2>D1

CD1>D2>D3

DD2>D3>D1

Soru 3

   içinde sıvı bulunan bir kaba bırakılan cisim şekildeki gibi yüzerek dengede kalmaktadır. Cismin sadece ağırlığı bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?

ACismin hacmi

BSıvının ağırlığı

CCismin yer değiştirdiği sıvı ağırlığı

D Sıvının yoğunluğu

Soru 4

   Ağırlıkları eşit olan X, Y, Z cisimleri iplere asılıp su içine bırakılınca şekildeki gibi dengede kalıyor. iplerdeki gerilme kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi T2 > T1 > T3 olduğuna göre, cisimlerin VX, VY ve Vz hacimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?    

AVY > Vx > Vz

BVX>VZ>VY

CVy>Vx>Vz

DVx>Vy>Vz

Soru 5

Ozan havanın kaldırma kuvveti ile ilgili yaptığı de­neyde, havanın kaldırma kuvvetinin cismin hacmiy­le doğru orantılı olduğunu gözlemlemiştir. Bunu kanıtlamak için Ozan aşağıdaki deney dü­zeneklerinden hangisini kullanmış olabilir?

AHacimleri ve kütleleri aynı iki cismi alıp, birinin ağırlığını havadayken, diğerini suyun içindeyken ölçmek

BHavasız bir ortamda hacimleri farklı iki cismin ağırlığını ölçmek, daha sonra bu cisimlerin ağırlığını hava ortamında ölçmek

CÖzkütleleri farklı iki cismin ağırlığını aynı sıvı içerisinde ölçmek

DKütleleri ve özkütleleri aynı iki cismi özkütlesi her iki cisimden de büyük bir sıvı içerisine bırak¬mak ve ağırlıklarını ölçmek

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile