7. Sınıf Fen Testleri 12

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 6

   Özdeş tahta parçaları içlerinde su ve alkol bulunan kaplara bırakıldıklarında şekildeki gibi dengede ka­lıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ASuyun yoğunluğu alkolden büyüktür.

BTahta parçalarının yer değiştirdikleri sıvı ağırlıkları eşittir.

CCisimlerin sıvılardaki batma oranları eşittir.

DCisimlere sıvıların uyguladıkları kaldırma kuvvetleri eşittir.

Soru 7

 X ve Y cisimlerini birbirine bağlayan ipte gerilme kuvveti oluşmaktadır. Cisimleri birbirine bağlayan ip ke­sildiğinde cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetinde gerçekleşen değişimler aşağıdakilerden han­gisi gibidir?    

AX e etki eden kaldırma kuvveti artar.

BX ve Y ye etki eden kaldırma kuvvetleri eşitlenir.

CX e etki eden kaldırma kuvveti azalırken Y ye etki eden kaldırma kuvveti değişmez.

DX e etki eden kaldırma kuvveti artarken, Y ye etki eden kaldırma kuvveti azalır.

Soru 8

   Sıvı içindeki durumları şekilde verilen K, L, M cisimlerinin batan hacimleri eşit olduğuna gö­re, bu cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

AGK > GL > GM

B GK = GL = GM

CGK = GL > GM

DGM >GK =GL

Soru 9

   Şekildeki sistem dengededir, d/3 özkütleli cisim sol kefeye bırakılıyor. Buna göre, I.Denge Y yönünde bozulur. II.Sol kefe ağırlaşır. III.Denge bozulmaz. ifadelerinden hangileri doğrudur?

AYalnız I

B Yalnız II

C II ve III

D I, II ve III

Soru 10

Ağırlıkları eşit üç balonun hava ortamında yukarıya çıkış hızları K > L > M dir. Bu balonlarla ilgili; I.L balonunun özkütlesi en azdır. II.M balonunun hacmi en azdır. II.K balonu daha fazla yük kaldırabilir. yukarıdaki yorumlardan hangileri yanlıştır?

A Yalnız I

BYalnız II

C I ve II

DII ve II!

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile