7. Sınıf Fen Testleri 11

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 1

   Kaldırma kuvvetleri eşit olan K ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre, aşağıdaki büyüklük­lerden hangileri K ve L cisimleri için eşittir? I.Ağırlık II.Batan hacim III.Yoğunluk

AYalnız I

BYalnız II

C I ve II

D II ve III

Soru 2

   Ağırlığı 30 N olan bir ci­sim, X cismi ile Şekil I de­ki gibi dengededir. Cisim üzerinden X cismi kaldırı- ğında Şekil II deki gibi yüzmektedir. Buna göre, X cisminin ağırlığı kaç Nevvtondur?

A5

B10

C15

D20

Soru 3

   Kütleleri eşit X, Y ve Z ci­simleri sıvı içerisine atıldık­larında sıvı içerisindeki du­rumları şekildeki gibi ol­maktadır. Buna göre, I.X cismine uygulanan kaldırma kuvveti, Y cismi­ne uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir. II.Z cisminin özkütlesi Y cismine eşit, X cisminin- kinden küçüktür. III. cisminin hacmi en büyüktür, yargılarından hangileri doğrudur?

A Yalnız I

B Yalnız II

C I ve II

D I ve III

Soru 4

Ece arkadaşı Emet’in uçan balonuyla oynarken ipi­ni elinden kaçırmış ve balon gökyüzüne doğru yük­selmiştir. Bu duruma üzülen Ece yeni bir balon alıp üfleyerek şişirmiş fakat bu balonun uçmadığını gör­müştür. Emel’in ilk balonunun uçmasını sağlayan neden aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril­miştir?

ABalon normalden büyük bir balondur.

BBalonun içindeki hava ortamın havasından daha soğuktur.

CBalon özkütlesi havanın özkütlesinden daha küçük bir gaz ile doldurulmuştur.

DBalonun ağırlığı çok küçük olduğundan yerçekiminden etkilenmemiştir.

Soru 5

 Ağırlıkları sırasıyla G, 2G ve 3G olan K, L ve M ci­simleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre, Gökhan: cisimlerin hacimleri VK>VL>VM dir Duygu: cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri FM>FL>FK dir. Tuğçe: cisimlerin özkütleleri DK=DL=DM dir. Gökhan, Tuğçe ve Duygu’nun söylediği ifadeler­den hangileri doğrudur?

A Yalnız Tuğçe

BGökhan ve Tuğçe

CYalnız Gökhan

D Duygu ve Tuğçe

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile