7. Sınıf Fen Testleri 10

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 6

X: Metal Y: Soygaz Z: Halojen Verilen elementler için, I.X ile Y, XY bileşiğini oluşturur. II.X ile Z kovalent bağlı bileşik oluşturur. III.Y ile Z bileşik oluşturmaz, yargılarından hangileri yanlıştır?

AYalnız I

BYalnız III

CI ve II

DII ve III

Soru 7

3. periyot elementlerinden X, Y ve Z elementlerinin grup numaralan ardışık tek sayılardır. X elementinin atom numarası, kendisine en yakın soygazdan 1 faz­ladır. Y, ametal olduğuna göre; X, Y ve Z elementleri­nin atom numaralarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

AX, Y, Z

BZ, Y, X

CY,Z,X

D Z,X,Y

Soru 8

Periyodik cetvelin aynı grubundaki L, N, D ve Z ele­mentleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. -Z elementinin elektron verme isteği, L elemen­tinden fazladır. -L elementinin proton sayısı, N elementinin pro­ton sayısından büyüktür. -D elementinin iyonlaşma enerjisi, N elementinin iyonlaşma enerjisinden küçük, L elementinin- kinden ise büyüktür. Buna göre; L, N, D ve Z elementlerinin bulun­dukları gruptaki dizilişleri aşağıdakilerden han­gisinde doğru verilmiştir?

AL,N,D,Z

BZ,D,N,L

CN,D,L,Z

DL,Z,N,D

Soru 9

Gizem: B elementi ametaldi Begüm: A nın değerlik elektron sayısı 3 tür Fatma: A katyon, B anyon durumunda bileşik yapar. Buna göre; Gizem, Begüm ve Fatma’dan hangi terinin bu bileşikle ilgili söylediği bilgi doğru dur?

AGizem ve Fatma

BBegüm ve Fatma

CGizem ve Begüm

DBegüm, Gizem ve Fatma

Soru 10

Öğretmeni Deniz’e bir X maddesi verir ve bu mad­denin Al metali ile tepkimeye girdiğini fakat Mg me­tali ile tepkimeye girmediğini söyler. Buna göre, öğretmenin Deniz’e verdiği X mad­desi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

ACH3COOH

BHNO3

CHCI

DNH3

Soru 11

Asit yağmurları, havadaki C02> N02 ve S02 gaz­larının yağmur damlalarında çözündüklerinde asit olarak yere düşmesidir. Buna göre, asit yağmurları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

AMetal yüzeylerin aşınmasına neden olur.

BToprağın kimyasal yapısını bozar ve verimini düşürür.

CHava kirliliğine neden olan gazlar yağmurun pH derecesini yükseltir.

DFosil yakıtların kullanılması sonucu oluşan gazlar asit yağmurlarına neden olur.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile