7. Sınıf Fen Testleri 8

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 6

Periyodik tabloda yer alan K ve L aynı grupta me­tal, M ametaldir. N ise atom numarası 17 olan bir elementtir. Buna göre, aşağıdaki hangi iki element arasında iyonik bağ oluşamaz?

A K ve N

BL ve N

CK ve M

DM ve N

Soru 7

X2Y3 iyonik bağlı bir bileşiktir. Buna göre, I.X metaldir. II.Y atomunu n değerlik elektron sayısı 2 dır. III.X katyon durumunda bileşik yapar, yargılarından hangileri doğrudur?

AI ve II

BI ve III

CII ve III

DHepsi

Soru 8

Aşağıdaki hangi iki element aralarında bileşik oluşabilir?

AMetal - Metal

BSoygaz - Soygaz

C Ametal - Metal

DAmetal - Soygaz

Soru 9

I. Ametal atomları arasında kovalent bağ oluşur. II.Ametal ve metal atomları arasında iyonik bağ oluşur. III.iyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Yukarıda verilen genellemelerden hangileri doğ­rudur?

AYalnız I

BI ve II

CII ve III

DHepsi

Soru 10

X ve Y atomları aralarında bileşik oluştururken atomların elektron sayısındaki değişim yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre, X ve Y elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A X ile Y arasında iyonik bağ oluşur.

B Bileşiğin formülü XY2 dir.

C X elementinin iyon değerliği +1 olur.

D Y elementinin değerlik elektron sayısı 6 dır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile