7. Sınıf Fen Testleri 7

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 1

Periyodik cetvelin 3. periyodunda bulunan X ele­mentinin değerlik elektron sayısı 5, kütle numaras 31 dir. Buna göre, X elementinin proton sayısı kaçtır?

A13

B15

C20

D23

Soru 2

Soygaz düzenindeki elektron sayısı, proton sa­yısından iki eksik olan element periyodik cetve­lin hangi grubunda bulunur?

A6A

B4A

C3A

D2A

Soru 3

X-3 iyonunun elektron sayısı 10 dur. Buna göre X atomuyla ilgili, I.Proton sayısı 13 tür. II.Periyodik cetvelin 5A grubundadır. III.Periyodik cetvelin 2. periyodundadır, yargılarından hangileri doğrudur?

AYalnız I

BYalnız II

CI ve III

DII ve III

Soru 4

Periyodik cetvelin 7A grubunda bulunan ele­mentler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ASerbest halde moleküllü yapıda bulunabilirler.

BElektron ilgileri yüksektir.

COda koşullarında katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler.

DKendi aralarında bileşik oluşturamazlar.

Soru 5

Kimyasal bağlarla ilgili olarak aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır?

AElektron alışverişi ile oluşabilir.

BElektron ortaklığı ile oluşabilir.

CMetal-ametal ve ametal-ametal atomları arasında oluşabilir.

DMetal atomları yalnız soygazlar ile bağ kurabilirler.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile