7. Sınıf Fen Testleri 6

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 6

13X+3 ve Y-3 iyonlarının elektron sayıları aynı ise, bu elementler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

AHer ikisi de aynı gruptadır.

BHer ikisi de aynı periyottadır.

CAtom numaraları X > Y dir.

DDeğerlik elektron sayıları X > Y dir.

Soru 7

Periyodik cetvel için; -Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe atom çapı büyür. -Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom çapı küçülür. bilgileri verilmiştir. Buna göre; X, 12Y ve 16Z elementlerinin atom çapları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir?

AX > Y > Z

B Z > Y > X

CY > Z > X

D Z > X > Y

Soru 8

   Yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerden hangileri bileşik oluşturamaz?

AY ve Z

B X ve Z

CZ ve T

DX ve Y

Soru 9

X elementi 17Y elementi ile aynı grupta, 8Z elemen­ti ile aynı periyotta bulunmaktadır. Buna göre, X elementinin atom numarası aşağı­da verilenlerden hangisidir?

A9

B12

C16

D20

Soru 10

Periyodik cetvelin aynı düşey sırasında bulunan X, Y ve Z metalleri için, I.X metalinin elektron verme eğilimi Y metalinin- kinden fazladır. II.Z metalinin elektron verme eğilimi Y ninkinden fazla X in elektron verme eğiliminden daha azdır. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu elementlerin sıralanışı aşağıdaki- lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

AXZY

BYZX

CZYX

DXYZ

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile