7. Sınıf Fen Testleri 5

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 1

   Periyodik cetveldeki yerleri verilen Alüminyum (Al), Fosfor (P) ve Klor (Cl) atomları için aşağıda­ki yargılardan hangisi doğrudur?

AElektron ilgisi en fazla olan Al elementidir.

BP atomunun elektron ilgisi, Cl atomunkinden fazladır.

CAl atomunun elektron verme isteği, P atomununkinden fazladır.

DCl atomunun elektron verme isteği en fazladır.

Soru 2

Cl atomunun elektron verme isteği en fazladır. X ve Y iyonlarının elektron sayıları eşit oldu­ğuna göre, I.Proton sayıları arasındaki fark 3 tür. II.Her ikisi de ametaldir. III.Periyodik cetvelde aynı periyotta bulunurlar, yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

AYalnız I

B I ve II

CII ve III

D I, II ve III

Soru 3

7N elementi için, I.15P elementi ile aynı grupta yer alır. II.Ametaldir. III.Periyodik cetvelin 2. periyodunda yer alır, yargılarından hangileri doğrudur?

A Yalnız II

BI ve II

CYalnız III

DHepsi

Soru 4

X = 2. periyot 2A grubu Y= 2. periyot 5A grubu Z= 3. periyot 7A grubu X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetveldeki yerle­ri yukarıda verilmiştir. Buna göre; X, Y ve Z elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

AY ve Z ametal, X metaldir.

B Z+1 iyonu soygaz elektron düzenindedir.

CX ile Y elementleri aralarında bileşik oluşturabilir.

DAtom numarası en büyük olan element Z dir.

Soru 5

   Periyodik cetvelde soldan sağa doğru elementlerin elektron alma istekleri, yukarıdan aşağıya doğru ise elektron verme istekleri artar. Buna göre, yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerin oluşturacağı bileşiklerden hangisi en iyoniktir?

A X ile Y

B T ile M

CZ ile Y

DX ile N

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile