7. Sınıf Fen Testleri 4

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 6

   Yukarıdaki tabloda yerleri belirtilen X, Y, Z ve T elementlerinden hangisinin metalik özelliği en fazladır?

AX

BY

CZ

DT

Soru 7

Ozan, periyodik cetvelin aynı yatay sırasında bulu­nan X, Y ve Z elementlerinin özellikleriyle ilgili ola­rak arkadaşlarına şu bilgileri veriyor. -İyonlaşma enerjisi en büyük olan X elementidir. -Atom numarası en küçük olan Y elementidir. Buna göre, Ozan’ın aşağıdaki arkadaşlarından hangisi bu üç elementin sıralanışını doğru yapılmıştır?

AXZY

BYZX

CZYX

DXYZ

Soru 8

I.11Na II.12Mg III.17cı IV.19k Verilen elementler için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

AI. ve II. elementler aynı periyotta yer alırlar.

BI. ve IV. elementler aynı grupta yer alırlar.

C II. ve III. elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.

DII. element metal, III. element ametaldir.

Soru 9

Tekin, X atomunun sadece proton sayısını bilmek­ledir. Buna göre, Tekin X atomuyla ilgili olarak aşağıdaki verilerden hangisine ulaşamaz?

AKütle numarasına

BPeriyodik cetveldeki yerine

CÇekirdek yüküne

D Değerlik elektron sayısına

Soru 10

   Periyodik cetvelde yerleri gösterilen elementlere ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangi­si doğrudur?

AT elementinin değerlik elektron sayısı 2 dir.

BX ile Y atomlarının kararlı haldeki iyonları -1 yüklüdür.

CAtom numarası en büyük olan Z elementidir.

DX ile Y elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile