7. Sınıf Fen Testleri

Ahmet Ege tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Soru 1

   Bir olayın denklemi yukarıda verilmiştir. Bu olay, aşağıdakilerden hangisidir?

AOksijenli solunum

BFotosentez

CMayalanma (fermantasyon)

DTerleme

Soru 2

Bir yosunun fotosentez yapabilmesi için, dış or tamdan alması gereken molekülierin tümü, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

AKarbondioksit, Su, Klorofil

BEnzim, Işık, Klorofil

CKarbondioksit, Su, Işık, Mineral

D Glikoz, Enzim, Işık, Mineral

Soru 3

I.Güneşten gelen ışık enerjisinin soğurularak kimyasal enerjiye dönüştürülmesi olayıdır. II.Güneş ışığı ve klorofil pigmenti yardımıyla besin üretilmesi olayıdır. III.İnorganik moleküllerden organik moleküllerin Ayça Öğretmen, tahtaya bazı bilgiler yazıyor. Buna göre, Ayça Öğretmen’in yazdığı bilgiler­den hangileri fotosentez olayının tanımı olabi­lir?

AI ve II

B I, II ve III

C Yalnız I

D I ve III

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, bir canlının fotosentez yaptığının kanıtı olamaz?

AKlorofil taşıması

B Çok hücreli olması

CC02 kullanması

DBesin sentezlemesi

Soru 5

Fotosentez için aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?

AFotosentez tepkimeleri sırasında güneş ışığı kullanılır.

BKloroplast organeli ya da klorofil pigmenti olan canlılar fotosentez yapabilir.

CBitkiler, gündüz sadece fotosentez, gece sadece solunum yaparlar.

DFotosentez doğada C02 ve 02 dengesinin düzenlenmesinde etkilidir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile