Atomlar İle İlgili Testler

sinem tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

1. 

I. Atom kavramını ilk defa Democritos ortaya atmıştır. 

II. Dalton’a göre atomlar içi dolu kürelerdir. 

III.Democritos yaptığı deneyler sonucu her maddenin atomunun farklı olduğu söylenmiştir. Atom kavramı ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

A) II ve III 

B)Yalnız II 

C) I ve II 

D)I,II ve III

2. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)2. Bileşiklerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıya ne denir? 

A) Molekül 

B) Element 

C)İyon 

D) Atom

3. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)3. 

I.Atomlardan oluşur. 

II-Aynı oranda sıkışabilir ve genleşebilir. 

III-Akma özelliğine sahiptir Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri katı, sıvı ve gazların ortak özelliklerindendir? 

A)Yalnız I 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) I, II ve III

4. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)4. Element ve bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır? 

A)Element aynı cins atomlardan oluşmuştur 

B)Bileşikler farklı cins atomlardan oluşmuştur. 

C)Elementler saf maddelerdir. 

D)Bileşikler saf madde değildir.

5. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)5. Aşağıdakilerden hangisi bileşik maddeler için yanlıştır? 

A)Saf maddedir 

B)Bileşik kendini oluşturan maddelerin özelliğini taşımaz. 

C)Farklı cins atomlardan oluşmuştur. 

D)Bileşik saf olmayan maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

6. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)6. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi elementler için doğru değildir? 

A)Saf maddelerdir. 

B)Aynı cins atom içerirler. 

C)Tek atomdan oluşurlar. 

D)Sembolle gösterilirler.

7. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)7. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

I- Katı maddeler sıkıştırılamazlar 

II- Elementler birden fazla çeşit atoma sahiptir 

III- Hal değişimleri fiziksel değişimdir 

IV- Bileşikler saf madde değildirler 

A) I ve II 

B) II ve IV 

C) I ve III 

D) II ve IV

8. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)8. Aşağıdaki ifadelerden hangileri ya da hangisi doğrudur? 

I. Canlılar hücrelerden, hücreler de atomlardan oluşur 

II. Katı maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluk yoktur. 

III. Atom kavramını ilk defa Dalton ortaya atmıştır. 

A) I, II 

B) II, III 

C) Yalnız I 

D) Yalnız III

9. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)9. 

I. Elementler ve bileşikler saf maddelerdir 

II. Element ve bileşiklerin hepsi atomik yapıdadır 

III.Element ve bileşiklerin hepsi moleküler yapıdadır Yukarıdaki ifadelerin hangisi ya da hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız III 

B) Yalnız II 

C) II, III 

D) I,II,III

10. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)10. Aşağıdaki değişimlerin hangisi fiziksel değişimdir? 

A) Kibritin yanması 

B) Elmanın çürümesi 

C) Yumurtanın haşlanması 

D) Buzun erimesi

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile