Karışımlar, Çözeltiler ve Alaşımlar Hakkında Bilgi

selin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

Karışımlar, Çözeltiler ve Alaşımlar

 

 İki veya daha fazla maddenin özeliklerini kaybetmeden çeşitli oranlarda karışması ile oluşan madde topluluğudur

 

 Şeker + Su = Şekerli su

 Tuz + Su = Tuzlu su

 

 ÖZELLİKLERİ

 

 1-Saf madde değildirler

 2-Homojen veya heterojendirler

 3-Fiziksel yolla oluşurlar

 4-Maddeler her oranda karışırlar

 5-Oluşumları için enerjiye ihtiyaç yoktur

 6-Kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar

 7-Kimyasal formülleri yoktur

 8-Erime ve kaynama noktaları sabit değildir

 9-Öz kütleleri sabit değildir

 10-Kendisini oluşturan maddelere fiziksel yolla ayrışırlar

 11-En az iki atomdan oluşurlar

 12-Yapı taşları olmaz

 

 ÇEŞİTLERİ

 

 a-Homojen karışımlar

 b-Heterojen karışımlar 

 

 A - HOMOJEN KARIŞIMLAR

 

 Özelliği her yerinde aynı olan karışımlardır

 

 ÇEŞİTLERİ

 a-Çözeltiler

 b-Alaşımlar

 

 B- HETOROJEN KARIŞIMLAR

 

 

 Özelliği her tarafında aynı olmayan karışımlar 

 

 ÇEŞİTLERİ

 a-Süspansiyon 

 b-Emülsiyon

 

 

 

 

 Ç Ö Z E L T İ L E R

 

 

 Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar halinde bulunmasıyla oluşan homojen karışımlardır

 

 Şeker + su = Şekerli su

 Tuz + su = Tuzlu su 

 Elemanları

 a-çözünen madde ( şeker , tuz )

 b-çözücü madde ( SU )

 

 ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ

 

 A-ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARINA GÖRE ÇÖZELTİLER

 1-Seyreltik çözeltiler ( çözüneni az çözücü madde miktarı fazla olan çözeltiler )

 ( şekeri az suyu fazla olan çözeltiler )

 

 2-Derişik çözeltiler (çözüneni fazla çözücü madde miktarı az olan çözeltiler )

 (şekeri fazla suyu az olan çözeltiler )

 

 Seyreltik çözeltiler derişik çözeltiye dönüştürülürken

 1-Çözücü ısıtılarak buharlaştırılıp uzaklaştırılarak,

 2-Çözünen madde miktarı artırılarak

 

 B-ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE GÖRE ÇÖZELTİLER

 Çözünürlük tanımı

 1-Doymuş çözelti

 2-Doymamış çözelti

 

 C-ÇÖZEN VE ÇÖZÜNEN MADDE TÜRLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER

 1- katı - katı çözeltiler ALAŞIMLAR

 2- katı – sıvı çözeltiler Şekerli su

 3- sıvı - sıvı çözeltiler Alkollü su

 4- sıvı - gaz çözeltiler Gazoz , kola

 5- gaz - gaz çözeltiler Hava

 

 D-İLETKENLİKLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER

 1-İletken ( Elektrolit ) çözeltiler

 2-Yalıtkan ( Elektrolit olmayan ) çözeltiler

 

 ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ

 1-Homojendirler

 2-Saydamdırlar

 3-Tanecikleri gözle görülmez

 4-Çökelti vermez

 5-Süzgeç kağıdında tortu bırakmaz

 

 

 

 A L A Ş I M L A R

 

 

 Metallerin ısıtılıp eritilerek birbirlerine karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlardır 

 Bakır + Kalay ------------> TUNÇ ( BRONZ )

 

 Bakır + Altun ------------>BİLEZİK 

 

 Bakır + Çinko ------------>PİRİNÇ

 

 Kurşun + Kalay ------------>LEHİM

 

 Krom + Nikel + Karbon + Demir ------------>ÇELİK

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile