Çözelti Çeşitleri Nedir

selin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

Çözelti Çeşitleri

 

Çözelti Çeşitleri :

Çözeltiler; fiziksel hallerine göre, çözücü ve çözünen madde miktarına göre ve çözünen maddenin azlığına, çokluğuna göre ve elektrik akımını iletip iletmemesine göre olmak üzere dört şekilde gruplandırılabilir.

 

a) Fiziksel Hallerine Göre Çözeltiler :

Çözeltiler, çözücü maddenin haline göre katı–katı, sıvı–sıvı, gaz–gaz, katı–sıvı, sıvı–katı, sıvı–gaz çözeltileri olarak gruplandırılırlar.

 

1- Katı – Katı Çözeltileri : 

Çözücü ve çözünen katıdır.

Alaşımlar katı – katı karışımından oluşan homojen karışımlardır (çözeltilerdir).

 

• Bakır + Kalay → Bronz (Tunç)

• Bakır + Çinko → Pirinç

• Kurşun + Kalay → Lehim

• Nikel + Krom + Demir + Karbon → Paslanmaz Çelik

 

2- Sıvı – Sıvı Çözeltileri : 

Çözücü ve çözünen sıvıdır.

 

• Su + Alkol → Kolonya 

• Su + Asetik Asit → Sirke

 

3- Gaz – Gaz Çözeltileri : 

Çözücü ve çözünen gazdır.

 

• N + O + CO2 + H2O Buharı → Hava

 

4- Sıvı – Katı Çözeltileri : 

Çözücü sıvı, çözünen katıdır.

 

• Tuz + Su → Burun Damlası (Tuzlu Su)

• Şeker + Su → Şerbet (Şekerli Su)

 

5- Katı – Sıvı Çözeltileri : 

Çözücü katı, çözünen sıvıdır.

 

• Gümüş + Cıva → Amalgam

 

6- Sıvı – Gaz Çözeltileri :

Çözücü sıvı, çözünen gazdır.

 

• Oksijen + Su → Deniz Suyu

• Karbondioksit + Su → Kola, Gazoz, Soda

 

 

b) Çözücü ve Çözünen Madde Miktarına Göre Çözeltiler :

Çözeltiler, çözücü ve çözünen madde miktarına göre doymuş, aşırı doymuş ve doymamış çözeltiler olarak üç grupta incelenir.

 

1- Aşırı Doymuş Çözelti :

İçerisinde çözebileceğinden daha fazla çözünen madde bulunduran çözeltilerdir. Fazla olan madde zamanla çözünmeden dibe çöker.

 

2- Doymamış Çözelti :

İçerisinde çözebileceğinden daha az çözünen madde bulunduran çözeltilerdir.

 

3- Doymuş Çözelti :

İçerisinde çözebileceği kadar çözünen madde bulunduran çözeltilerdir.

 

c) Çözünen Maddenin Azlığına ve Çokluğuna Göre Çözeltiler :

Çözeltiler, çözünen maddenin azlığına veya çokluğuna göre derişik ve seyreltik çözeltiler olarak iki grupta incelenir.

 

1- Derişik Çözelti :

Çözücüsü az, çözünen fazla olan çözeltilerdir.

 

2- Seyreltik Çözelti :

Çözücüsü fazla, çözüneni az olan çözeltilerdir.

 

d) Elektrik Akımını İletip İletmemesine Göre Çözeltiler :

Çözeltiler, elektrik akımını iletip iletmemesine göre elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler olarak iki grupta incelenir.

 

1- Elektrolit Çözeltiler :

Suda çözündüğü zaman iyonlarına ayrılan iyonik yapılı bileşiklerin suda çözünmeleri ile oluşan çözeltiye elektrolit çözeltiler denir. 

İyonik yapılı bileşikler suda çözündüklerinde ayrılan (+) ve (–) iyonlar (elektrik yüklü tanecikler), çözeltide hareket ederek elektrik akımının iletilmesini sağlar.

Asit, baz ve tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletebilir ve bu nedenle elektrolit çözeltilerdir.

 

• Tuz (NaCl) bileşiği suda çözündüğünde (+) yüklü Na+ iyonu yani katyonu ile (–) yüklü Cl– iyonu yani anyonu oluşur. Na+ ve Cl– iyonlarının tuzlu sudaki hareketi ile elektrik akımı iletilebilir.

 

Tuz (NaCl) + Su → Tuzlu Su 

• Asit + Su → Asitli Su (Sirke)

• Baz + Su → Bazik Su (Çamaşır Suyu)

 

2- Elektrolit Olmayan Çözeltiler :

Suda çözündüğü zaman iyonlarına ayrılamayıp sadece moleküllerine ayrılan kovalent yapılı bileşiklerin suda çözünmeleri ile oluşan çözeltiye elektrolit olmayan çözeltiler denir. Kovalent yapılı bileşikler suda çözündüklerinde moleküllerine ayrılır ve moleküller nötr olduğu için elektrik akımını iletmez.

 

• Şeker + Su → Şekerli Su

• Su (Musluk Suyu)

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile