Soru ve Cevaplar İle Karışımlar

selin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

Soru ve Cevaplar İle Karışımlar

 

96.Karışım nedir?

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelir. Karışımlar yeni ve saf madde değildir.

 

97.Kaç çeşit karışım vardır?

İki çeşit karışım vardır. heterojen karışım ve homojen karışım adı verilir.

 

98.Heterojen karışım nedir?

Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarda dağılmıyorsa bu tür karışımlara heterojen karışım adı verilir.

 

99.Homojen karışım nedir?

Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışsa bu tür karışımlar homojen karışımlardır.

 

100.Çözeltiler hakkında bilgi verin.

Çözeltiler homojen karışımlardır. Çözen ve çözünen madde olmak üzere ikiye ayrılır. Genel olarak bir çözeltide miktarı çok olan çözücü,az olanda çözünen olarak adlandırılır.

 

101.Sıvı-katı çözeltilere örnek verin.

Burun damlası(saf su+tuz),Şerbet(su+şeker)

 

102.Sıvı-sıvı çözeltilere örnek verin.

Kolonya(su+alkol),sirke(su+asetik asit)

 

103.Sıvı gaz çözeltilere örnek verin.

Gazoz(su+karbondioksit),deniz suyu(su+oksijen)

 

104.Çözünme nedir?

Çözücü ve çözünen maddelerin birbiri içinde iyonlarına veya moleküllerine ayrılmasıdır.

 

105.Elektrolit çözelti ve elektrolit olmayan çözelti nedir?

Çözündüğü zaman iyonlarına ayrılan iyonik bileşiklerin suda çözünmeleri ile oluşan çözeltilere elektrolit çözeltiler denir. Elektrik akımını iletmeyen çözeltilere elektrolit olmayan çözeltiler denir.

 

106.Çözünme hızına etki eden faktörler nelerdir?

Tanecik boyutu ve sıcaklıktır. Tanecik boyutu küçültülürse çözünme hızlanır. Sıcaklık artırılırsa çözünme hızlanır.

 

 

 

107.Seyreltik ve derişik çözelti nedir?

İki tane fincanımız olsun ikisinin içindeki çay miktarları da eşit olsun. Bunlardan birine bir çay kaşığı diğerine iki çay kaşığı şeker atılsın. İkinci çözelti birinciye göre daha derişiktir. Birinici çözelti seyreltiktir.

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile