6.Sınıf Canlılarda Üreme 1-1

Kerim Eren Bozdoğan tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Canlının tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı birimi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 

A) Doku 

B) Sistem 

C) Organ 

D) Hücre

SEÇ    A      B      C      D  

Hücrede belli görevler için özelleşmiş yapılara ………… adı verilir. 

Yukarıdaki tanımda boşluklu yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? 

A) Organizma 

B) Organ 

C) Organel 

D) Sitoplâzma

SEÇ    A      B      C      D  

Tüm canlılara ait hücreler için, aşağıdakilerden hangisi ortaktır? 

A) Kalıtsal bilgiyi çekirdeğin içinde taşıma 

B) Koruyucu özellik çeper bulundurma 

C) Canlı ve seçici geçirgen zara sahip olma 

D) Kloroplast ve mitokondri organelini bir arada bulundurma

SEÇ    A      B      C      D  

I. Hücre çeperi

II. Organel Çeşitleri

III. Hücre şekli

Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardandır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve III 

D) I, II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

I. Hücre

II. Organ

III. Sistem

Çok hücreli canlıların yapısını oluşturan dokular yukarıda verilenlerden hangilerini kapsar? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

- Yalnız hayvan hücresinde bulunur ve hücre içi sindirimin yapıldığı yerdir. 

- Tüm canlı hücrelerde bulunur ve proteinlerin üretildiği organeldir. 

- Canlının ATP (enerji) kaynağıdır ve hücrenin oksijenli solunum yapmasını sağlar. 

- Renkli ve renksiz çeşitleri vardır ve yalnız bitki hücrelerinde bulunurlar.

Yukarıda özelliği verilmeyen organel aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ribozom 

B) Golgi Aygıtı 

C) Mitokondri 

D) Plastid

SEÇ    A      B      C      D  

Hücre çeperi taşıyan, kloroplast bulunduran köşeli bir hücre için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sentrozom bulundurur 

B) Fotosentez yapar 

C) Bitkisel bir hücredir 

D) Lizozom organeli bulundurmaz.

SEÇ    A      B      C      D  

Canlı hücreler tüm maddeleri içerisine almaz. Ancak belli maddeleri alabilir. Bunun temel sebebi hücre zarının aşağıdaki özelliklerinden hangisidir? 

A) İnce olması 

B) Canlı olması 

C) Esnek olması 

D) Seçici geçirgen olması

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda verilen organel ve görevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A) Lökoplast → Fotosentez yapma 

B) Ribozom → Protein sentezi 

C) Golgi aygıtı → Salgı yapmak 

D) Endoplazmik Retikulum → Madde Taşımak

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarının görevlerinden biri değildir? 

A) Hücreyi dış etkilerden korumak 

B) Hücreye belirli bir şekil kazandırmak 

C) Hücreyi dış ortamdan ayırmak 

D) Hücrenin kalıtsal özelliklerini belirlemek

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile