6.Sınıf Hayvanlarda Üreme 1-1

Kerim Eren Bozdoğan tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Hayvanlarda insanlar gibi neslini devam ettirmek için üremek zorundadır. Hayvanların üremeleri kendi içlerinde farklılık gösterse de eşeyli üreyen hayvanlarda belli bir sıraya uygun olarak, benzerlikler göstererek gerçekleşir

Buna göre hayvanlarda üreme, 

I. Üreme hücresi üretme

II. Gelişme

III. Döllenme olayların hangisi sıraya uygun olarak gerçekleşmesiyle sağlanır? 

A) I – II – III 

B) I – III – II 

C) II – III – I 

D) II – I – III

SEÇ    A      B      C      D  

Yeryüzünde yaşayan hayvanlar çok fazla çeşitlilik gösterir. Bu nedenle üremeleri de farklılıklara sahiptir. Bazıları yumurtlayarak bazıları doğurarak çoğalır. 

Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi yumurta ile çoğalmaz? 

A) Serçe 

B) Yılan 

C) Kurbağa 

D) Tavşan

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda verilen hayvan gruplarından hangisinde döllenmeden sonra meydana gelen gelişme dişinin vücudu içerisinde tamamlanır? 

A) Balıklar 

B) Memeliler 

C) Kurbağalar 

D) Kuşlar

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki canlı çeşitlerinden hangisinin hayat döngüsünde başkalaşım geçirme gözlenmez? 

A) Arı 

B) Kelebek 

C) Karınca 

D) Kirpi

SEÇ    A      B      C      D  

Çeşitli hayvanların üremesi ve gelişmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Balıklar yumurta ile ürer 

B) Memeliler doğurarak çoğalır 

C) Kuşlarda gelişme dişi vücudunun içinde tamamlanır. 

D) Memeliler doğurdukları yavruları sütle besler.

SEÇ    A      B      C      D  

Yumurtayla çoğalan bazı hayvanların yumurtalarındaki besin gelişimlerine yetmez. Hayvan bu durumda tam gelişmeden yumurtadan çıkar ve gelişimini ____________ geçirerek tamamlar. Bu canlılara örnek olarak kelebekler ve kurbağalar verilebilir. 

Yukarıdaki paragrafta noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) Başkalaşım 

B) Değişim 

C) Farklılaşım 

D) Larva

SEÇ    A      B      C      D  

Başkalaşım geçiren bir canlı yumurtadan çıktıktan sonra aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? 

A) Pupa 

B) Larva 

C) zigot 

D) ErginLarva

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda verilen canlılar ve üreme şekilleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kelebek; yumurtayla 

B) Penguen; yumurtayla 

C) Ayı; doğurarak 

D) Kanguru; doğurarak

SEÇ    A      B      C      D  

I. Kuş

II. Sürüngen

III. Memeli

Yukarıda verilen canlıları yavrularına bakma iç güdülerine göre çoktan aza doğru sıralarsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

A) I – II – III 

B) II – I – III 

C) III – I –II 

D) III – II – I

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinde embriyo gelişimi vücut içinde gerçekleşmez? 

A) Kedi 

B) Tavşan 

C) Balık 

D) Köpek

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile