6.Sınıf Bitkilerde Üreme 1-1

Kerim Eren Bozdoğan tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

I. Dişi organ

II. Erkek organ

III. Taç yaprak

IV. Çiçek tablası

Eksik bir çiçeğin yapısında yukarıda verilen yapılardan hangileri bir arada bulunamaz? 

A) I ve II 

B) II ve III 

C) III ve IV 

D) I ve IV

SEÇ    A      B      C      D  

“ Tohumda bulunan görevi embriyoyu beslemek olan yapıya .......... denir.” Yukarıdaki tanımda boşluklu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Zigot 

B) Polen 

C) Çenek 

D) Kabuk

SEÇ    A      B      C      D  

I. Taç yapraklar

II. Tohum

III. Çanak yapraklar

Bir bitkide yukarıda verilenlerden hangileri fotosentez yapamaz? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) I, II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

Tohum oluşturarak çoğalan bitkilerde üremeyi sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Spor 

B) Çiçek 

C) Meyve 

D) Yaprak

SEÇ    A      B      C      D  

Çiçekli bitkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Erkek üreme hücresi sperm olarak da adlandırılır. 

B) Döllenme dişicik tepesinde meydana gelir. 

C) Tohumu saran yapı meyve olarak adlandırılır. 

D) Tohum gelişerek yeni bir bitkiyi meydana getirebilir.

SEÇ    A      B      C      D  

Çiçeğin aşağıdaki kısımlarından hangisi yeşil renklidir ve fotosentez yapar? 

A) Çanak yaprak 

B) Taç yaprak 

C) Dişi organ 

D) Erkek organ

SEÇ    A      B      C      D  

I. Fasülye

II. Enginar

III. Çilek

IV. Ceviz

Yukarıda verilenlerden hangileri günlük hayatta meyve olarak nitelendirilmez? 

A) I ve II 

B) II ve III 

C) II ve IV 

D) III ve IV

SEÇ    A      B      C      D  

Çiçekte bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi güzel renkleriyle tozlaşma için böcekleri kendine doğru çeker? 

A) Taç yapraklar 

B) Dişi organ 

C) Çanak yapraklar 

D) Çiçek tablası

SEÇ    A      B      C      D  

Bir çiçekte dişi üreme hücresi olan yumurtanın ve erkek üreme hücresi olan polenin üretildiği yapılar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Yumurta Polen 

A) Dişicik tepesi Sapçık 

B) Yumurtalık Başçık 

C) Yumurtalık Sapçık 

D) Dişicik borusu Başçık

SEÇ    A      B      C      D  

Bir tohumun rüzgarla taşınabilmesi için, 

I. hafif olmalı

II. ağır ve büyük olmalı, 

III. çok sayıda olmalı

Özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve III 

D) II ve III

SEÇ    A      B      C   

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile