6.Sınıf Testleri 2

Harun Kansuva tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

1.Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir? 

A) Lizozom 

B) Mitokondri 

C) Ribozom 

D) Golgi

2. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)2. Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur? 

A) Lizozom 

B) DNA 

C) Sentriyol 

D) Endoplazmik retikulum

3. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)3. Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde ortak bulunur? 

A) Ribozom –Mitokodri-Koful 

C) Ribozom-Lizozom-Sentrozom 

B) Koful-Sentozom-Kloroplast 

D) Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast

4. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)4. Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur? 

A) Ribozom 

B) Kromoplast 

C) Sentrozom 

D) Hücre duvarı

5. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)5. Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar? 

A) Ribozom - Lizozom

B) Mitekondri - Sentrozom

C) Kloroplast - Ribozom

D) Kloroplast - Sentrozom

6. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)6. Hücrede tüm hayatsal olayların gerçekleştiği yere ne ad verilir? 

A ) Çekirdek 

B ) Sitoplazma 

C ) Lizozom 

D ) Mitokondri

7. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)7. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur? 

A) kloroplast 

B) ribozom 

C) mitokondri 

D) sentrozom

8. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)8. Ağız içinden alınan epitel hücresi mikroskopla incelendiğinde aşağıdaki organellerden Hangisi görülür? 

A) çekirdek 

C) golgi cisimciği 

B) mitokondri 

D) kloroplast

9. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)9. Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? 

A) kloroplast 

B) hücre zarı 

C) sentrozom 

D) çekirdek

10. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)10.Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz? 

A) hücrezarı 

B) sentrozom 

C) golgi cisimciği 

D) ribozom

11. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)11. Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır? 

A) ribozom 

B) endoplazmik retikulum 

C) lizozom 

D) golgi cisimciği

12. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)12.Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir ? 

A ) Çekirdek 

B ) Sitoplazma 

C ) Hücre zarı 

D ) Kromozom

13. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)13. Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur? 

I- Kuş 

II- Çiçek 

III- Küf mantarı 

IV- Yaprak 

A) I-III 

B) I-II-III 

C) II-IV 

D) II-III-IV

14. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)14. Hücre ile ilgili 

I.Tüm hücrelerde hücre zarı vardır. 

II.Tüm hücrelerde çekirdek vardır. 

III.Tüm hücrelerde kloroplast vardır. 

IV.Tüm hücrelerde stoplazma vardır. İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) II ve III 

D) I ve III

15. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)15. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde mitokondri sayısı diğerlerine göre fazladır? 

A) Mide hücresi 

B) Karaciğer hücresi 

C) Deri hücresi 

D) Kas hücresi

16. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)16. Hangisi hücrenin temel kısımlarından birisidir? 

A) Mitokondri 

B) Çekirdek 

C) Koful 

D) Kloroplast

17. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)17. Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz? 

A) Hücre kendi besinini üretebilir. 

B) Hücrede hücre duvarı bulunur. 

C) Hücrede sentrozom organeli bulunabilir. 

D) Bu bir bitki hücresidir.

18. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Mitokondri-Enerji merkezi 

B) Çekirdek-Yönetim merkezi 

C) Golgi cisimciği-Sindirim merkezi 

D) Koful-Depo merkezi

19. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)19. 

I- Kan hücresi 

II- Soğan gövdesi 

III- Hayvan epitel hücresi 

IV- Elodea (bir su bitkisi) Yukarıdakilerden hangilerinde kloroplast bulunur? 

A) I 

B) IV 

C) II-IV 

D) I-II-III

20.

 A) 

 B) 

 C) 

 D)20. Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Sitoplazma 

B) Çekirdek 

C) Koful 

D) Hücre zarı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile