Fen Ve Teknoloji Test-2-Hücre Ve Yapısı

ersin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

1. Ağız içinden alınan epitel hücresi mikroskopla incelendiğinde aşağıdaki organellerden 

Hangisi görülür?

A)çekirdek C)golgi cisimciği

B)mitokondri D)kloroplast

 

2. Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?

A) kloroplast

B) hücre zarı

C)sentrozom

D)çekirdek

 

 

 

3. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi doğurarak çoğalır?

A) Fil B) Hamsi C) Kurbağa D) Yılan

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi çimlenme için gerekli değildir?

 

A-su

B-oksijen

C-oda sıcaklığı

D-toprak

 

 

 

5. Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır?

 

A-ribozom

B-endoplazmik retikulum

C-lizozom

D-golgi cisimciği

6-Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?

 

A-hücrezarı

B-sentrozom

C-golgi cisimciği

D-ribozom

 

7- Spermler erkek üreme organının hangi bölümünde oluşturulur?

A) Sperm kanalı B) Testisler C) Salgı bezi C) Penis

 

 

 

 

8- Embriyonun 2. aydan sonraki haline ne ad verilir?

A) Zigot B) Menapoz C) Fetüs D) Reggi

 

 

 

 

9- I Rüzgar 

II Arı 

III Dolu 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tozlaşma olayına neden olur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklardan değildir?

A) Hayvan hücresi köşeli, bitki hücresi yuvarlaktır

B) Hayvan hücresinde kloroplast yok, bitki hücresinde vardır

C) Bitki hücresi besin üretir, Hayvan hücresi üretmez

D) Bitki hücresinin hücre duvarı vardır. Hayvan hücresinin yoktur

 

 

 

11. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde dış gelişme ve yavru bakımı görülür?

A) Aslan B) Penguen C) Hamsi D) Yılan

 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki dokulardan hangisinde mitokondri sayısı daha fazladır?

a)Kan b)Kas c)Kemik d)Deri

 

 

 

13-Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin üreme organlarından birisi değildir?

 

A) Tepecik B) Başçık

C) Yumurtalık D) Yumurta Kanalı

 

 

14.  Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

      a) Sitoplazma              b) Çekirdek            

 

          c) Koful                 d) Hücre zarı

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi hücrede yönetimden sorumludur?

a) koful      b) çekirdek     c) golgi cisimciği     d) plastit

 

 

 

16-.Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir?

 

A ) Çekirdek B ) Sitoplazma

 

C ) Hücre zarı D ) Kromozom

 

 

 

 

17-Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz ?

 

A ) Sentrozom B ) Ribozom C ) Mitokondri D ) koful

 

 

 

18.Bitki ve hayvan hücresinde bulunan organellerden hangisinin görünüş, büyüklük ve sayısı bu hücrelerde farklılık gösterir?

 

a)Mitokondri b) Ribozom c) Lizozom d) Koful

 

 

19. Bir hücrede seçici geçirgen olan bölüm hangisidir?

 

a) Hücre zarı b) Sitoplazma c) Çekirdek d) DNA

 

 

 

 

 

20. Bir hücrede mitokondri sayısının fazla olması aşağıdakilerden hangisinin fazla olmasına neden olur?

 

a)Enerji üretimi b) Salgı üretimi

 

c) Protein üretimi d) Glikoz üretimi

 

 

 

 

 

21.Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi olayına ne denir?

 

a) Zigot b) Döllenme c) Embriyo d) Fetüs

 

 

 

 

 

22. Soğan hücresinde olup da kas hücresinde olmayan organel hangisidir?

a. Hücre zarı

b. Sitoplazma

c. Çekirdek

d. Kloroplast

 

 

 

23. Benzer yapı ve özellikteki hücreler aynı görevi yapmak üzere bir araya gelerek dokuları oluşturur.

Buna göre aşağıdaki yapılardan hangisi dokudur?

 

a. Sperm

b. Akciğer

c. Kan

d. Kalp

 

24. Sitoplazmasında sentrozom bulundurmayan bir hücre;

 

I.Protein sentezi 

II. Hücre bölünmesi 

III.Salgı üretme

Olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?

 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I , II ve III

 

 

 

25. İnsandaki üreme hücreleriyle ilgili,

I. Bol sitoplazmaya sahip olma

II. Büyük ve hareketsiz olma

III. Küçük,az sitoplazmalı ve hareketli olma

 

Özelliklerinden hangileri erkek,hangileri ise dişi üreme hücresine aittir?

 

Erkek üreme hücresiyle ilgili özellikler         Dişi üreme hücresiyle ilgili özellikler

A) I ve II                                                  II ve III

B) I                                                          I ve II

C) III                                                        I ve II

D) II ve III                                                     I

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile