Fen Ve Teknoloji Test-1-Hücre Ve Yapısı

ersin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir?

 

Hayvan Hücresi                           Bitki Hücresi

 

A) Koful vardır                            Koful yoktur

B) Klorofil yoktur                        Klorofil vardır

C) Mitokondri vardır                    Mitokondri vardır

D) Sentrozom vardır                   Sentrozom yoktur

 

2. Çiçekli bitkilerin erkek üreme hücresini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dişicik tepesi

B)Taç yaprak

C)Polen

D)Çiçek tablası

 

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) mitokondri bitki ve hayvan hücresi

B) ribozom tüm hücreler

C) kloplast hayvan hücresi

D) koful bitki ve hayvan hücresi

 

4. Döllenme dişi üreme organının hangi bölümünde gerçekleşir?

 

A) Yumurta kanalı B) Yumurtalık C) Rahim D) Vajina

 

 

5. 2 gr X maddesi ile 16 gr Y maddesi artan madde olmadan XY bileşiğini

oluşturuyorlar.

X’dan 3 gr,Y’den 32 gr alınarak XY bileşiği oluşturulursa hangi maddeden

kaç gr artar?

A) 1 gr Y artar B) 24 gr Y artar C) 1 gr X artar D)8gr Y artar

 

6. Çiçek tozları aşağıdaki yolların han¬gisi ile taşınmaz?

 

A) Böceklerle B) Yapraklarla

C) Su ile D) Rüzgâr ile

 

 

 

7. Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin üretilmesinden sorumlu organeldir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde golgi cisimciği görevli değildir.

A)Aslan yavrusu için süt üretmesinde

B)Ağır işte çalışan insanların terlemesinde

C)Kanayan yaradan kan akmasında

D)Gül bitkisinin çiçeklerinin güzel kokmasında

8. “ Çiçek tozlarının erkek organın başçığından dişi organın tepeciğine taşınması olayına döllenme denir.”

Yukarıda verilen ifade yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak yanlışı düzeltmiş oluruz?

I-Erkek yerine dişi, dişi yerine erkek yazılırsa

II-Döllenme yerine tozlaşma yazılırsa

III-Çiçek tozlarının yerine tohumlarının yazılırsa

A) Yalnız III B) Yalnız II

C) II ve III D) I ve II

 

9. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkinin dişi organının kısımlarından değildir?

A.Yumurtalık

B.Polen tüpü

C.Dişicik borusu

D.Dişicik tepesi

10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A.Kelebek-yumurtayla,

B.Filler-doğurarak,

C.Kamlumbağa-dogurarak,

D.Yunus balığı-doğurarak çoğalır.

 

 

11.Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?

A)Lizozom B)Mitokondri C)Ribozom D)Golgi

 

 

 

 

 

12.Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalır?

A)Kuş B)Hamsi C)Kurbağa D)Balina

 

 

 

 

 

13.Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler

aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A) Lizozom B) DNA C) Sentriyol 

D)Endoplazmik retikulum

 

 

14.Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye

hücrelerinde ortak bulunur?

A)Ribozom –Mitokodri-Koful C)Ribozom-Lizozom-Sentrozom

B) Koful-Sentozom-Kloroplast D)Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast

 

15.Aşağıdaki canlılardan hangisinin embriyosu plasentaya bağlı olarak gelişimini

tamamlar?

A) Kertenkele BFare C)Tavuk D)Hidra

 

 

 

16. Aşağıda özellikleri verilen canlı hangisidir?

- yumurta ile çoğalır.

- yavru bakımı vardır.

- iç döllenme,dış gelişim görülür.

 

a) Yarasab) Hamsic) Balinad) Serçe

 

 

17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Kloroplastlar bitkide enerji üretir. X b) Hücrenin yönetim

merkezi çekirdektir.

c) Sentriyoller sadece hayvan hücresinde bulunur. d) Boşaltım tüm

canlıların ortak bir özelliğidir.

18.Bir tohumun çimlenmesi için; 

I. Uygun sıcaklık 

II. Su 

III. Hava 

IV. Işık 

gibi etmenlerden hangilerinin

bulunması gerekir?

A ) I – II

B ) II – III

C ) I –II – III

D ) I – II – III – IV

19. Aşağıdakilerden hangisi fasulye bitkisinde bulunmaz?

 

A) Kloroplast B) Sentrozom C) Plastidler D) Hücre duvarı

20. Aşağıda gelişim dönemleriyle verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A)Ergenlik döneminde, ergende sivilce oluşur.

B)Bebeklik döneminde,bebekte emme tutma refleksleri gözlemlenir.

C)Yetişkinlik dönemi, bireyin eş ve iş seçimi yaptığı dönemdir.

D)Çocukluk dönemi, büyümenin en hızlı gerçekleştiği dönemdir.

 

 

 

21. Tozlaşma ile verilen yargılardan hangisi doğrudur?

E)Çiçek tozlarının başçıktan, dişicik tepesine taşınmasıdır.

F)Yumurta ile spermin çekirdeğinin birleşmesidir.

G)Polenlerin dişicik borusundan tüp oluşturarak yumurtalığa ulaşmasıdır.

H)Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek embriyoyu oluşturmasıdır. 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?

 

A) Ribozom B) Kromoplast C) Sentrozom D)Hücre duvarı

 

 

23. Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar?

A)Ribozom - Lizozom

B)Mitekondri - Sentrozom

C)Kloroplast - Ribozom

D)Kloroplast - Sentrozom

 

 

24. Hücrede tüm hayatsal olayların gerçekleştiği yere ne ad verilir?

A ) Çekirdek 

B ) Sitoplazma 

C ) Lizozom 

D ) Mitokondri

 

 

25. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?

A) kloroplast

B) ribozom

C)mitokondri

D)sentrozom

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile