6.Sınıf Kuvvet ve Hareket 1-1

Kerim Eren Bozdoğan tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Performans ve Proje Ödevleri

I. Ağırlık maddenin bulunduğu yere göre değeri değişmeyen bir özelliği olup daima sabittir. 

II. Ağırlık; yer çekimi kuvveti olduğundan cisimlerin sadece Dünya üzerinde iken bir ağırlıkları vardır. 

III. Maddelerin kütlelerine etki eden çekim kuvveti bulunulan gezegenin kütlesi ile doğrudan ilgilidir. 

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I ve III

SEÇ    A      B      C      D  

Kütlesi 60 kg olan bir katı cisim uzaya götürüldüğünde aşağıda verilen hangi özelliğinde mutlaka bir değişme olur? 

A) Kütlesi 

B) Kokusu 

C) Ağırlığı 

D) Rengi

SEÇ    A      B      C      D  

Bir cisim üzerine 6 N ve 5 N değerinde iki kuvvet aynı yönde, 15 N’luk üçüncü bir kuvvet ise bu iki kuvvete zıt yönde etki etmektedir. Cisim üzerindeki bileşke (net) kuvvetin değeri aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir? 

A) 4 N 

B) 14 N 

C) 16 N 

D) 26 N

SEÇ    A      B      C      D  

Bir nehrin üzerinde hareketsiz olarak durmakta olan bir ağaç kütüğünün bu durumu için aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) Kütüğün ağırlığına eşit fakat zıt yönde bir kuvvet etki etmektedir. 

B) Nehir suyunun yoğunluğu kütüğün yoğunluğundan büyüktür. 

C) Kütük, dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. 

D) Nehir üzerinde olduğundan kütüğe yer çekimi kuvveti etki etmemektedir.

SEÇ    A      B      C      D  

Bir araç 60 km yolu 5 saatte alıyorsa aracın hızı kaç km/sa’dır? 

A) 6 

B) 12 

C) 18 

D) 24

SEÇ    A      B      C      D  

180 m’lik yolu 20 sn’de alan bir hareketlinin ortalama hızı kaç m/sn’dir? 

A) 9 

B) 18 

C) 24 

D) 36

SEÇ    A      B      C      D  

Hızı 24m/sn olan bir hareketli, 3sn’de kaç metre yol alır? 

A) 8 

B) 20 

C) 48 

D) 72

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda 4 ulaşım aracının gözlemin yapıldığı andaki hareketleri verilmiştir. Hangisinin yaptığı hareket diğerlerinden farklıdır? 

A) Hava alanına iniş yapan uçak 

B) Perona giren tren 

C) Limandan ayrılan gemi 

D) Yolcu almak için durağa yaklaşan Otobüs

SEÇ    A      B      C      D  

20m/sn kaç km/sa’dir? 

A) 18 

B) 36 

C) 64 

D) 72

SEÇ    A      B      C      D  

I. Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin yere düşmesi 

II. Dinamometreye asılan bir cismin dinamometrenin içindeki yayı germesi

III. Sürtünmesiz eğimli bir yüzey üzerindeki cismin kayması

Yukarıdaki ifadelerdeki cisimlere etki eden kuvvete ne ad verilir? 

A) Eylemsizlik kuvveti 

B) Yerçekimi kuvveti 

C) Sürtünme kuvveti 

D) Kaldırma kuvveti

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile