Maddenin Tanecikli Yapısı Nedir (Konu Anlatımı)

Kübranur Yılmaz tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

Maddenin Tanecikli Yapısı (Konu Anlatımı)

 

1.MADDENİN YAPI TAŞLARI-ATOMLAR

Atom:Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır.

 

Maddenin Sınıflandırılması

1.Katı

2.Sıvı

3.Gaz

 

1.Katı

Tanecikler arasında boşluk yoktur.

Genleşir.

Sıkıştırılamaz

 

2.Sıvı

Tanecikler arasında boşluk azdır.

Konulduğu kabın şeklini alır.

Azda olsa sıkıştırılabilir

Genleşir

 

3.Gaz

Tanecikler arasında büyük boşluklar vardır.

Yayılır.

Genleşir.

Konulduğu kabın şeklini alır.

Sıkıştırılabilir.

 

Molekül:İki yada daha çok atomun oluşturduğu kümelere molekül denir.

 

Atomun Tarihçesi

John Dalton:Atomlar maddenin en küçük yapı taşıdır ve bölünemez.

J.J.Thomson:Atomun yapısında atomdan daha küçük parçacıklarda vardır.

Ernest Rutherford:Atomun yapısında bulunan Küçük parçacıklar atomun merkezinin etrafında dolaşır.

 

Katı,Sıvı ve Gazların Genleşme-Sıkışma Özellikleri 

Katı,sıvı gazlar genleşebilir.

Gazlar katı ve sıvılara göre daha fazla genleşir.

Sıvılar ve gazlar sıkıştırılabilir,katılar sıkıştırılamaz.

Gazlar sıvılara göre daha fazla sıkıştırılabilir.

 

Maddenin Sıkışma-Genleşme Özellikleri ile Tanecikli Yapıları Arasındaki İlişki

Maddelerin sıkışma ve genleşme özellikleri maddeyi oluşturan taneciklerin arasındaki boşluk miktarına bağlıdır.

Tanecikleri arasındaki boşluk miktarı en fazla olan gazlar,sıvılar ve katılara göre daha fazla sıkıştırılabilir ve genleşebilir.

 

2.ELEMENTLER-BİLEŞİKLER-MOLEKÜLLER

 

Element:Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir.

Bileşik:Farklı atomlar içeren saf maddelere bileşik denir.

(İki yada daha fazla cins atomdan oluşmuş maddelere bileşik denir.) 

Molekül:İki yada daha çok atomun oluşturduğu topluluğa molekül denir.

(Hem elementlerin hem de bileşiklerin molekülleri olabilir.) 

Saf madde:Hep aynı birimlerin (taneciklerin)yan yana gelmesiyle oluşan maddelere saf madde denir.

Karışım:İki yada daha fazla maddenin kimliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. 

Saf madde de aynı moleküller yan yana gelir.Karışım da farklı moleküller yan yana gelir. 

 

Karışımlar iki şekilde bulunur.

1.Homojen karışımlar(Çözeltiler):Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlardır.Örnek:Şekerli su,tuzlu su.

2.Heterojen karışımlar:Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında birden fazla madde varmış gibi görünen karışımlara denir.Örnek:Kum-Su,Tebeşir tozu-Su,Ayran,Yağ-Su,Benzin-Su

 

3.MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPISI

Maddeler katı,sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur.

Katıları oluşturan tanecikler arasında boşluk olmadığı için akma özelliği yoktur.

Sıvılar ve gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluk,taneciklerin hareket etmesine ve yer değiştirmesine sebep olur.Bu nedenle gazlar ve sıvılar akma özelliğine sahiptir. 

Sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yapar.

Öteleme hareketi:Taneciklerin birbirini iterek hareket etmesi,yer değiştirmesidir.

 

4.FİZİKSEL DEĞİŞİM-KİMYASAL DEĞİŞİM

 

Fiziksel değişim:Maddelerin kimlik değiştirmeden,başka bir maddeye dönüşmeden,sadece görünümlerinin değişmesine fiziksel değişim denir.

Kimyasal değişim:Maddelerin kimliklerini kaybettikleri,başka madde yada maddelere dönüştükleri değişimlere kimyasal değişim denir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Benzer İçerikler