5.Sınıf Genel Tekrar 1-2

Kerim Eren Bozdoğan tarafından yazıldı.. Yayınlanma 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ay Dünya’nın çevresinde döner. 

B) Dünya kendi ekseni etrafında döner 

C) Güneş Dünya’nın çevresinde döner 

D) Ay Güneş’in çevresinde döner

  12. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  12. 

I. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzü görünür. 

II. Ay’ın evreleri belirli aralıklarla tekrar eder. 

III. Ay’ın evreleri, Ay’ın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşur. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) I ve III 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) Yalnız I

  13. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  13. Güneş’in gökyüzünde gün boyu hareket ediyor görünmesinin nedeni nedir? 

A) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi 

B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi 

C) Güneş’in gün boyu hareket etmesi 

D) Güneş’in Dünya’nın etrafında dönmesi

  14. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  14. Ay’ın evreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yeni ay = Ay’ın Dünya’dan görünen yüzü tamamen karanlıktır 

B) İlk dördün= Ay’ın yarısı aydınlıktır 

C) Dolun ay = Ay’ın Dünya’dan görünen yüzü tamamen aydınlıktır 

D) Son dördün = Ay’ın Dünyadan görünen yüzü karanlıktır

  15. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  15. Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in Dünya’ya Ay’dan daha uzak olmasının bir sonucudur? 

A) Ay’ın Güneş’ten daha parlak görünmesi 

B) Güneş’in daha büyük olmasına rağmen Ay’la yaklaşık eşit görünmesi 

C) Güneş’in Ay’dan daha yuvarlak olması 

D) Ay’ın Dünya’ya daha çok ışık vermesi

  16. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  16. Aşağıdakilerden hangisinde canlıların sınıflandırılması doğru olarak verilmiştir? 

A) Bitkiler-hayvanlar-mantarlar-mikroskobik canlılar 

B) Bitkiler-hayvanlar-mantarlar-bakteriler 

C) Bitkiler-balıklar-mantarlar-mikroskobik canlılar 

D) Bitkiler-hayvanlar-bakteriler-mikroskobik canlılar

  17. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  17. Canlıların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisinden faydalanılır? 

A) Canlılar arasındaki benzerlik ve farklılıklar 

B) Canlıların yaşadıkları yerler 

C) Canlıların beslenme şekilleri 

D) Canlıların vücut yapıları

  18. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  18. Bitkilerin bölümleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 

A) gövde-yaprak-çiçek-kök 

B) kök-çiçek -gövde-yaprak 

C) kök-gövde-yaprak-çiçek 

D) kök-gövde-çiçek -yaprak

  19. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yaprak = fotosentez 

B) Kök = su ve mineral toplamak 

C) Çiçek = üreme 

D) Gövde = tozlaşma

  20. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)   20. “Asiye, birinde mürekkepli su bulunan iki bardağın içine birer çiçek koyuyor. Bir süre gözlemledikten sonra mürekkepli suya bırakılan çiçeğin renk değişikliğine uğradığını gözlemliyor.” Yukarıdaki deneyden aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 

A) Çiçekli bitkiler renk değiştirir 

B) Mürekkep bitkinin yapısını değiştirir 

C) Çiçekler rengini sudan alır 

D) Gövde kökten aldığı su ve mineralleri yaprak ve çiçeğe taş

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile