5.Sınıf Genel Tekrar 2-1

Kerim Eren Bozdoğan tarafından yazıldı.. Yayınlanma 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ay, kendi etrafında döner. 

B) Ay, Güneş’ten daha büyüktür. 

C) Ay, Dünya’nın çevresinde dolanır. 

D) Ay, Güneş’in etrafında dolanır.

  2.  

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  2. 

I. Dünyadan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzü görünür. 

II. Ay’ın evreleri belirli aralıklarla tekrar eder. 

III. Ay’ın evreleri, Ay’ın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşur. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) yalnız I 

B) yalnız II 

C) yalnız III 

D) I ve II

  3.  

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  3. Ay’ın evrelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) son dördün-ilk dördün-yeni ay-dolunay 

B) yeni ay-ilk dördün-dolunay-son dördün 

C) yeni ay-dolunay-ilk dördün-son dördün 

D) yeni ay-son dördün-dolunay-ilk dördün

 4. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Dünya kendi etrafında dönüşünü 1 tam günde tamamlar. 

B) Güneş Ay etrafında dolanır. 

C) Gece gündüz oluşumu Ay’ın kendi etrafında dönmesinin sonucudur. 

D) Ay’ın parlak ve daire şeklinde göründüğü evresi yeni ay evresidir.

  5. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  5. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Dünya, Güneş ve Ay’ın büyüklük sıralaması doğru şekilde verilmiştir? 

A) Güneş-Dünya-Ay 

B) Ay-Dünya-Güneş 

C) Güneş-Ay-Dünya 

D) Dünya-Güneş-Ay

  6. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur. 

B) Dünya Güneş etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlar. 

C) Dünya ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açı değişiklikleri sonucu mevsimler oluşur. 

D) Ay, Güneş etrafındaki dönüşünü Dünya’dan önce tamamlar.

  7. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  7. Aşağıdaki canlılardan hangisi yakın çevremizde gördüğümüz canlılardan birisi değildir? 

A) ağaç 

B) kuş 

C) balina 

D) böcek

  8. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  8. Bitkileri sınıflandırırken aşağıda verilen hangi özelliğe bakmak gerekir? 

A) kökünün olup olmamasına 

B) gövdesinin olup olmamasına 

C) yaprağının olup olmamasına 

D) çiçeğinin olup olmamasına

  9. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  9. Aşağıdaki canlılar ve bulundukları grupla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) balık - omurgasız 

B) karga - omurgalı 

C) solucan - omurgasız 

D) kedi – omurgalı

  10. 

 A) 

 B) 

 C) 

 D)  10. su bitkisi- küçük balık-büyük balık- martı Yukarıdaki besin zincirinde martı sayısının artması ile ilgi aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 

A) Büyük balık sayısı azalır. 

B) Su bitkisi azalır 

C) Su bitkisi artar. 

D) Küçük balık sayısı artar.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile