Fen Ve Tek.Test-9

ÜMİT SULTAN tarafından yazıldı.. Yayınlanma 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları

1. Sesleri hangiduyu organımızla algılarız?

A) kulakB) burun   C) göz   D) dil

 

2. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

A) gitarın sesi B) rüzgarın sesi

C) televizyon sesi D) araba sesi

 

3. Çevremizdeki sesleri duyabilmemizi sağlayan sesin hangi özelliğidir?

A) sesin hızı        B) sesin rengi

C) sesin uzaklığı D) sesin şiddeti

 

4. Ses dalgalan, aşağıdakilerden hangi¬sinde daha hızlı yayılır?

A) gaz     B) katı

C) sıvı   D) boşluk

 

5. Dinlemekte olduğumuz radyonun sesini biraz kısarsak, sesin hangi Özelliğinde bir değişiklik olur?

A)sesin şiddetinde B) sesin yüksekliğinde

C) sesin alçalmasında D) sesin frekansında

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ince sesi kalın sesten ayıran özelliktir?

A)sesin dalgalar halinde yayılması

B)Sesin katılarda daha hızlı yayılması

C)Sesin saniyedeki titreşim sayısı.

D)Sesin kuvvetli veya hafif olması.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi sesi diğerlerine göre daha az iletir?

A) su    B) tahta    C) taş D) beton

 

8. Aşağıda verilen ses ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Ses havada, katı ve sıvılardan daha hızlı yayılır.

B)Sesin oluşması için titreşimin olması gerekir.

C)Ses katı, sıvı ve gazlarda dalgalar ha¬linde yayılır.

D)Ses dalgalarının hızı, ışık hızından da¬ha azdır.

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde ses daha hızlı yayılır?

A) boşlukta    B) açık havada

C) suda       D) demiryolundaki raylarda

 

10. "Bu gürültüden kulağımın zarı patlayacak¬tı." diyen bir kişi sesin hangi özelliğin¬den şikayet etmektedir?

A)sesin kaynağından B) sesin yüksekliğinden

C) sesin şiddetinden D) sesin frekansından

 

11. Sesin şiddetiaşağıdakilerden hangisiy¬le ölçülür?

A) frekans  B) desibel

C) şiddet    D) esneklik

 

12. Ses kaynağının yavaş titreşmesiyle oluşan ses aşağıdakilerden hangisidir?

A) zayıf     B) şiddetli

C) kalın    D) ince

 

13. Ses havada saniyede kaç metre yol alır?

A) 340 000B) 1435

C) 5000D) 340

 

14. Ses kaynaklarının hızlı titreşmesi sonu¬cunda oluşan ses aşağıdakilerden han¬gisidir?

A) inceB) zayıf

C) kuvvetliD) kalın

 

15. Aşağıdaki cisimlerin hangisinde ses diğerlerine göre daha az iletilir?

A) su B) cam    C) demir   D) hava

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde ses dalgaları yayılmaz?

A) boşluk    B) sıvı      C)gaz     D) katı

 

17. Ses nasıl yayılır?

A)zikzak çizerek

B)doğrusal

C)dalgalar halinde

D)katı, sıvı ve gazlara göre değişiyor

 

18. Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi yapay ses kaynağıdır?

A) gök gürültüsü B) şelalenin sesi 

C) kuşların sesi D) uçak sesi

 

19. Duygu, arkadaşına seslenirken, elleriyle

ağzının iki yanını kapatıyor.

Duygu'nun bu davranışının nedeni aşa¬ğıdakilerden hangisidir?

A)sesin titreşimini arttırmak

B)sesin dağılmasını önlemek

C)sesin titreşimini azaltmak.

D)sesin hızını arttırmak.

 

20. Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi

tellerin titreşimiyle ses üretir?

A) davul    B)flüt      C) tef   D) saz

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile