4.Sınıf İnteraktif Test 4

Harun Kansuva tarafından yazıldı.. Yayınlanma 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Yer kabuğunun yapısında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) toprak 

B) maden 

C) kayaç 

D) magma

SEÇ    A      B      C      D  

Yeryüzüne çıkarak ya da yer kabuğunun derinliklerinde tabakalar arasında soğuyup kayaçları oluşturan lavlar Dünya’nın hangi katmanından ayrılır? 

A) taş küre 

B) hava küre 

C) magma 

D) ağır küre

SEÇ    A      B      C      D  

Yer kabuğunda bulunan aşağıdaki maddeler hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? 

A) Kum, çakıl, taş, kaya, kayaç 

B) Kayaç, kaya, taş, kum, çakıl 

C) Kaya, taş, kayaç, çakıl, kum 

D) Kum, taş, çakıl, kaya, kayaç

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi taşların kullanım alanlarından biri değildir? 

A) Ev ve bina yapımı 

B) Yol yapımı 

C) Mutfak eşyası yapımı 

D) Heykel yapımı

SEÇ    A      B      C      D  

Bazı taşlar farklı renklerden oluşurken, bazıları ise tek renklidir. Taşların tek renkten oluşması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 

A) İçinde mineral olmadığının 

B) Güneşte çok kaldığının 

C) Bir çeşit mineralden oluştuğunun 

D) Çakıl taşı olduğunun

SEÇ    A      B      C      D  

I. Tahta 

II. Elmas

III. Çakıl taşı 

IV. Demir

V. Altın

Yukarıdakilerden hangileri madendir? 

A) I - III 

B) II - V 

C) II - IV - V 

D) II - III - IV - V

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi doğal olarak toprağın yapısında bulunmaz? 

A) su 

B) hava 

C) taş 

D) plastik

SEÇ    A      B      C      D  

I. Biçimi

II. Rengi

III. Sertliği

Taşların yapısında bulunan mineraller, taşların yukarıdaki özelliklerinden hangisi ya da hangilerini belirler? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) II - III 

D) I - II - III

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Toprağın rengini kayaçları oluşturan mineraller belirler. 

B) Toprağın oluşması uzun yıllar sürer. 

C) Canlılar toprağın üstünde yaşarlar. 

D) Rüzgâr, toprağın oluşumunda etkilidir.

SEÇ    A      B      C      D  

Havanın ılık olduğu bir gün Neşe, bahçelerinde toprağa sürahi ile su döktü. Su toprağa sızarken sudan baloncuklar çıktığını gözlemledi. Kısa süre içinde toprağın üstünde hiç su kalmamıştı.

10 ve 11. soruları yukarıdaki deneye göre cevaplayınız.

Deneyde suda kabarcıkların oluşması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? 

A) Suyun yapısında hava olduğunun 

B) Toprakta hava olduğunun 

C) Suyun buharlaştığının 

D) Toprakta canlılar olduğunun

SEÇ    A      B      C      D  

Toprağın üstünde hiç su kalmadığına göre Neşe’nin döktüğü suya ne olmuştur? 

A) Magmaya akmıştır. 

B) Köstebekler suyu içmiştir. 

C) Topraktaki hava boşluklarına dolmuştur. 

D) Bitkiler suyu kökleriyle almıştır.

SEÇ    A      B      C      D  

Deniz ve akarsuların kenarlarındaki taşların yuvarlaklaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır? 

A) Taşlar, sularla sürüklenirken sivri yerleri ve köşeleri aşınır. 

B) Bu sularda yaşayan canlılar taşların biçimini değiştirir. 

C) Su kenarlarında yaşayan insanlar taşları yuvarlaklaştırır. 

D) Rüzgârlar taşları birbirine çarptırarak aşındırır.

SEÇ    A      B      C      D  

şağıdakilerden hangisi erozyona neden olmaz? 

A) dere 

B) göl

C) nehir 

D) ırmak

SEÇ    A      B      C      D  

I. Yağmur

II. Ani sıcaklık değişimleri

III. Bitkiler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kayaların parçalanmasında etkilidir? 

A) Yalnız I

B) I – II

C) II – III

D) I - II - III

SEÇ    A      B      C      D  

Kayaçları oluşturan en küçük yapılara ne denir? 

A) kum 

B) taş

C) mineral 

D) maden

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun meydana geldiği bir yerin özelliğidir? 

A) Düz bir ovadır. 

B) Tarıma çok elverişlidir. 

C) Toprağı verimlidir. 

D) Bitki örtüsü azdır.

SEÇ    A      B      C      D  

I. Yağmur 

II. Rüzgâr 

III. Sıcaklık 

IV. Akarsular

Yukarıdakilerden hangileri erozyona doğrudan neden olur? 

A) I – II

B) III - IV 

C) I - II – IV

D) II - III – IV

SEÇ    A      B      C      D  

Bitkilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi erozyonu önlemede etkili değildir? 

A) Yapraklarıyla yağmurun hızını kesmeleri 

B) Kökleriyle topraktan mineral almaları 

C) Gövdeleriyle rüzgârın hızını azaltmaları 

D) Kökleriyle toprağı tutmaları

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi canlıların yaşamını olumsuz etkileyen kirliliğe neden olmaz? 

A) Deterjanlar

B) Naylon torbalar 

C) Ölü bitki ve hayvanlar

D) Tarım ilaçları

SEÇ    A      B      C      D  

I. Oluşmasının uzun yıllar alması

II. Kirlenince temizlenmesinin mümkün olmaması

III. Bitkilerin yaşamlarını topraksız sürdürememesi

IV. Karaların yeryüzünün 1/4’ini oluşturması.

Yukarıdakilerden hangileri toprağın çok değerli olmasının ve korunması gerektiğinin nedenlerindendir? 

A) I – II

B) II – IV

C) I - III – IV

D) I - II – III

SEÇ    A      B      C      D  

 

  

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile