4.Sınıf İnteraktif Test 1

Harun Kansuva tarafından yazıldı.. Yayınlanma 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Aşağıdaki canlılardan hangisinin soluk alıp vermesi diğerlerinden farklıdır? 

A) Balık 

B) At 

C) Kedi 

D) Balina

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki canlılardan hangisi, kendi besinini kendisi üretir? 

A) Arı 

B) Çam ağacı 

C) Kanguru 

D) İnek

SEÇ    A      B      C      D  

I. Fidan dikilmesi

II. Deterjan kullanımı

III. Ulaşımda bisiklet kullanımı

IV. Kanalizasyon sularının denizlere karışması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, çevre kirliliğine neden olan etmenlerdendir? 

A) I-III 

B) I-IV 

C) II-IV 

D) I-III-IV

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki canlılardan hangisi besinini dışarıdan hazır olarak alır? 

A) Buğday 

B) Domates 

C) Sincap 

D) Patates

SEÇ    A      B      C      D  

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli sıcaklık, su ve besini bulabildikleri ortamlara ne ad verilir? 

A) Oyuk 

B) İn 

C) Nehir 

D) Yaşam alanı

SEÇ    A      B      C      D  

I. Yumurta 

II. Fasulye tohumu

III. Et 

IV. Patates

Yukarıdaki varlıklardan hangisi ya da hangileri, uygun şartlar sağlandığında yeni bir canlı meydana getirebilir? 

A) I-II 

B) I-III 

C) I-II-III 

D) I-II-IV

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Sütten peynir ve yoğurt yapılmasında, mikroskobik canlılar rol oynar. 

B) İçinde bitki bulunan saksı, bazı canlılar için yaşama alanı oluşturur. 

C) Bitkiler yapraklarından boşaltım yaparlar. 

D) Deterjanlar ve sabunlar çevreyi kirletmez.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir? 

A) Karada yaşama 

B) Solunum yapma 

C) Büyüme ve gelişme 

D) Boşaltım yapma

SEÇ    A      B      C      D  

I. Canlı bir varlıktır. 

II. Uyku hâlindedir. 

III. Yeni bir canlı oluşturabilir. 

Yukarıda verilen özelliklere sahip olan varlık hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Toprağa ekilen tohum 

B) Ağaçtan düşen yaprak 

C) Haşlanmış yumurta 

D) Kurumuş dal

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi canlılarla ilgilenen bir meslek dalıdır? 

A) Maden mühendisliği 

B) Veterinerlik 

C) Heykeltıraşlık 

D) İnşaat işçiliği

SEÇ    A      B      C      D  

Atatürk 1930 yılında bir çınar ağacının tek dalını kestirmemek için Yalova’daki köşkünü 4,8 metre kaydırmıştır. Bu durum Atatürk’ün hangi özelliği için örnek gösterilebilir? 

A) İnsan sevgisi 

B) Doğa sevgisi 

C) Sanat sevgisi 

D) Kültür sevgisi

SEÇ    A      B      C      D  

İki farklı göle eşit sayıda balık bırakılıyor. Bir süre sonra1. göldeki balık sayısı değişmezken 2. göldeki balıkların yarıdan fazlası ölüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Tarım alanlarının sulanması için 2. gölden fazla su çekilmiş olabilir. 

B) Sanayi atıkları 2. göle atılıyor olabilir. 

C) Balıkçılık faaliyetlerinde toplanmayan ağlar kirliliğe neden olmuş olabilir. 

D) Beklenenden fazla yağış olmuş olabilir.

SEÇ    A      B      C      D  

Çimlenmekte olan bir tohumun aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur? 

A) Su 

B) Işık 

C) Sıcaklık 

D) Hava

SEÇ    A      B      C      D  

Bir çiftçi doğayı korumak için tarlalarında kimyasal ilaçları kullanmayı, ağaçları ve çimenleri kesmeyi bırakmıştır. 20 yıl sonra bu alan aşağıdakilerden hangisine benzer? 

A) Kurak bir alan 

B) Yeşillik bir alan 

C) Taşlık ve kayalık bir alan 

D) Bataklık bir alan

SEÇ    A      B      C      D  

Kışın yapraklarını döken bir bitki baharda yeniden çiçek açmaya başlar. Bu durum canlıların hangi özelliğiyle açıklanabilir? 

A) Solunum 

B) Üreme ve büyüme 

C) Boşaltım 

D) Uyartı alma ve tepki verme

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi kendi besinini yapar? 

A) Bitkiler

B) Hayvanlar 

C) Böcekler

D) Arılar

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki olaylar›n hangisinde gözle göremediğimiz canlıların rolü yoktur? 

A) Ellerini yıkamayan bir çocuğun hasta olması 

B) Buzdolabına konulmayan limonun küflenmesi 

C) İyi beslenmeyen bir çocuğun yeterince büyümemesi 

D) Sütün peynire ve yoğurda dönüşmesi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir? 

A) Hareket etme 

B) Solunum yapma 

C) Yaşam alanı 

D) Üreme

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Bitkiler hareket edemez. 

B) Hamurun mayalanmasında gözle göremediğimiz canlılar rol oynar. 

C) Uçak, araba ve tren gibi varlıklar canlıdır. 

D) Bir tohumun çimlenmesi için ışık ve toprak gereklidir.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretir. 

B) Bitkiler kökleriyle solunum yapar. 

C) Kurbağalar hem karada hem suda yaşayabilir. 

D) Tarımda daha iyi ürün almak için kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.

SEÇ    A      B      C   

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile