Erozyon

ŞEVVAL NUR DEMİR tarafından yazıldı.. Yayınlanma 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

 EROZYON

   Toprak aşınması da denir. Toprağın sürüklenip gitmesidir.Erozyon sonucunda toprak bitki yetiştirmeye uygun olan ve canlıların yaşadığı en verimli kısmını kaybeder.Erozyona;  

*Yağmur suları                 

  *Akarsular

  *Eriyen kar suları               

  *Rüzgârlar sebep olur.

           EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN

*Yamaçlar ağaçlandırılmalıdır.

*Bentler ve barajlar yapılmalıdır.

*Ormanlar korunmalı ve sayısı arttırılmalıdır.

*Toprak eğimine ters sürülmeli.

          (GÖZLEMLENEBİLİR KATMANLAR)

1- HAVA KÜRE ( ATMOSFER)

   Çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Yer küreyi sarar, çevresinden uzaklaşmaz.Su buharı bu katmanda bulunur.Güneş’ten gelen zararlı ışınları engeller.Canlılar için gerekli gazları içerir.

2- SU KÜRE

   Taş küre ile iç içe olan katmandır. Su küreyi; okyanuslar, denizler, iç kesimlerindeki çukurlara suların birikmesiyle oluşan göller, akarsular ve yeraltı suları oluşturur. Canlılar için çok önemli yaşam kaynağıdır. Su kürenin yaklaşık YÜZDE BİRİ içme suyu olarak kullanılabiliyor. Kullanılan bu suya tatlı su da denilmektedir.

3- TAŞ KÜRE ( YER KABUĞU )

  Üzerinde canlıların yaşadığı katmandır. Çeşitli yapıdaki kayaçlardan oluşmuştur. Üst kısımları yer yer toprakla örtülmüştür. Yer yer yükselti, düzlük, ve çukurlardan oluşur.Kalınlığıheryerdeaynı    değildir.Okyanusların dibinde ince ,dağlık bölümlerde kalındır. Yer kabuğunun derinliklerine inildikçe sıcaklık artar.                         

        (GÖZLEMLENEMEYEN KATMANLAR)

 4-ATEŞ KÜRE ( MAĞMA TABAKASI) (MANTO)

   Yer kabuğunun hemen altındaki tabakadır. Sıcaklığı çok yüksektir. Erimiş maddeler, sıkışmış gaz ve buharlardan oluşmuştur. Ateş kürenin akışkan bir yapısı vardır ve hareketlidir. Ateş küreyi oluşturan akışkan ve sıcak olan bu erimiş maddeye MAGMA denir. Magma zaman zaman yanardağlardan yeryüzüne çıkar. Magmanın yeryüzüne çıkmış haline LAV denir. 

 5-AĞIR KÜRE  (ÇEKİRDEK)      

   Dünya’nın en iç ve en kalın katmanıdır. En sıcak ve en ağır katman burasıdır. Sıcaklığı çok yüksek olmasına rağmen katı ve katıya yakın haldeki maddelerden oluşmuştur.

 Yeryüzünden içe yani merkeze doğru gidildikçe sıcaklık artar.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile