Kirli Çevrede Yaşamak Zor(Konu Anlatımı)

gamze tarafından yazıldı.. Yayınlanma 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

Kirli Çevrede Yaşamak Zor

· Canlılar yaşamak için gereksinimleri olan her şeyi doğadan karşılarlar. · Hava, su ve toprak canlıların yaşayabilmeleri için çok gereklidir. · Günlük yaşantıda çevreye katı, sıvı ve gaz maddelerle havayı, suyu ve toprağı kirletmekteyiz. Tabiatın kirlenmesinin tek sorumlusu insandır. · Çevreye bırakılan canlı atıkları kısa bir süre sonra toprakta yaşayan ve gözle görülmeyen küçük canlılar tarafından parçalalanır ve yok edilir. · Naylon poşetler, pet şişeler, kullanılmış piller hastane atıkları, yakılan kömür gibi maddeler çevrede kalıcı kirliliğe neden olur. · Kullandıktan sonra atılan maddelere atık adı verilir. · Atıkları çevreye bırakan insanlar yaşadıkları çevreyi kirleterek yaşamlarını güçleştirirler. Çevre kirliliği tüm canlıları olumsuz yönde etkiler. Hava Kirliliğine Neden Olan Etmenler · Ev ve fabrika bacalarından çıkan dumanlar · Motorlu araçların egzozları · Orman yangınları · Kalorifer ve sobalardan çıkan gazlar hava kirliliğine neden olur. Hava Kirliliği Nasıl Önlenir? · Fabrikalara arıtma tesisi yapma ve bacalara filre takma zorunluluğu getirilmelidir. · Doğal gaz kullanımı artırılmalıdır. · Motorlu araçlarda benzin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. · Kapalı alanlarda sigara içilmemelidir. · Ozon tabakasını etkileyici parfüm ve deodorantların kullanımı sınırlandırılmalıdır. · Çıplak kentleşme ve hızlı sanayileşme önlenmelidir. · Ağaçlandırmaya önem verilerek, yeşil alanların sayısı artırılmalıdır. Kirli Hava Canlıları Nasıl Etkiler? · İnsanların solunum güçlüğü çekmesine, astım, kalp, solunum yetmezliği ve akciğer hastalıklarının oluşmasına · Bitkinin düzenli fotosentez yapmamasına ve büyümemesine · Açığa çıkan gazlar nedeniyle, göl ve ırmakların kirlenerek balık ve diğer canlıların ölümüne neden olur. · Havadaki ozon tabakası, güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne gelmesini önler. Fakat parfüm ve deodorant kullanımı ozon tabakasını inceltmektedir. Bu da ışınların yeryüzüne ulaşmasına neden olur. Asit Yağmuru Sonuçları Asit yağmurları: Havadaki bazı gazların, su buharı ile birleşerek yeryüzüne inmesi sonucu oluşan yağmurlardır. · Başta toprak olmak üzere yeşil alanlara zarar verir. · Kirli hava heykellerin ve anıtların dış yüzeylerini aşındırarak onlara da zarar verir. Su Kirliliği · Su, tüm varlıkların yaşaması için en önemli maddedir. · Havasız yaşayamayacağımız gibi susuz da yaşayamayız. Sular Şu Şekilde Kirletilir · Fabrika atıklarıyla · Tarım alanında kullanılan gübrelerle · Kanalizasyon sularıyla · Çeşitli nedenlerle suya karışan petrol atıklarıyla · Göl ve ırmak kenarlarında kurulan enerji santralleriyle sular kirletilir. Su Kirliliğinin Etkisi İle · İnsanlarda tifo, kolera, dizanteri, sarılık gibi hastalıkların oluşmasına · Denizlerde, göllerde yaşayan balıkların, mikroorganizmaların oksijen yetersizliği sonucu ölümlerine neden olur. · Tarım alanlarında kullanılan ilaçların suya karışması bazı böceklerin ölmesine neden olur. Toprak Kirliliği · Doğadaki denge için hava ve suyun yanında toprak da önemli bir yere sahiptir. Toprak Nasıl Kirlenir? · Sanayi kuruluşlarının çevreye bıraktığı atıklar ile · Çöpler (cam, plastik, naylon… ) · Zehirli ilaç ve gübreler · Çarpık kentleşme, orman yangınları · Aşırı otlatma ile yetersiz veya fazla sulama sonucu toprak kirlenir. Toprak Kirliliği Nasıl Önlenir? · Erozyona karşı ağaçlandırma yapılmalı · Çiftçiler toprak kullanımı ve sürülmesi hakkında bilgilendirilmeli · Alt yapısı tamamlanmış ve düzenli kentleşme için insanlar bilinçlendirilmeli · Geri dönüşüm ürünleri sanayide yeniden kullanılır hale getirilmelidir Toprak Kirliliğinin Etkisi · Toprağın verimini etkiler. · Bitkilerin büyümesini, gelişmesini etkiler. · Bazı atıklar toprağa kısa sürede karışırken, plastik, naylon gibi atıklar toprağa hemen karışmadığı için canlı yaşamını olumsuz yönde etkiler. · Asit yağmurları toprakta fazla miktarda asit birikimine neden olur. Bitkilerin büyümemesine neden olur. · Erozyona neden olur. Not: Erozyon; toprağın üst tabakasının su ve rüzgârların etkisiyle tanışıp yok olmasıdır. Çevre Kirliliği · Dünya bizim evimizdir. · Evimizi temiz tutmak tüm insanların görevidir. · Kirliliğe neden olan etkenleri engellemek ve onları ortadan kaldırmak için duyarlı olmak, çaba göstermek ve mücadele etmek gerekir. · Daha temiz bir dünyada yaşamak bizim elimizde · Temiz bir dünya sağlık ve mutlu yaşamak demektir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile