Hacim Ve Kütle Kavramları

gamze tarafından yazıldı.. Yayınlanma 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

 

Hacim ve kütle kavramları ve birimleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

 

* Katı maddelerin biçimi belirlidir.Öğrneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi….vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez.

* Sıvı ve gaz halindeki maddeler, içinde bulunduğu kabın şeklini alır.

* Un,kum,toz şeker..vb.ince taneli akabilen katı maddeler de bulunduğu kabın şeklini alırlar.

* Katı ve sıvı maddelerin hacimleri belirlidir.Bunların hacimleri bulundukları kaba göre değişmezler.Gaz halindeki maddeler kabı tümüyle doldururlar. 

 

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

 

* Maddenin bazı özelliklerini ölçmek olanaklıdır.

* Kütle,haci ve sıcaklık gibi maddeler ölçülebilir.

 

KÜTLE:

 

* Her madde tanecikli yapıdadır.Maddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler.

* Bir maddenin kütlesini o maddenin yapısındaki tanecik sayısı oluşturur.Bu sayı madde miktarını verir.

* Buna göre kütle;madde miktarı demektir.

* Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

* Bir maddenin kütlesini kilogram (kg) ile belirleriz.

* 1 kilogramın binde birine gram denir.Gram kısaca g ile gösterilir.Buna göre; 1000 gram=1 kg.

* Havanın da kütlesi vardır.Örneğin içi hava ile dolu olan topun kütlesini ölçebiliriz.

 

HACİM:

 

* Her madde bulunduğu ortamda bir yer kaplar.

* Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere Hacim denir.

* Bir sıvının ağırlığını ölçerken,ilk önce içine katılan kabın ağırlığı hesaplanır.Buna DARA denir.

* Buna göre her maddenin bir hacmi vardır.

* Katı ve gaz halindeki maddelerin hacimleri metreküp ile ölçülür. m³ biçiminde gösterilir.

* Metreküpün milyonda birine santimetreküp denir ve cm³ ile gösterilir.

* Prizmatik biçimli katı maddelerin (küp …vb.) hacimleri üç boyutlu çarpılarak ölçülür.

* Küp ve prizma biçimindeki katıların hacimleri V=a x b x c bağıntısı ile bulunur.

* Sıvıların hacimleri dereceli silindir yardımıyla ölçülür.

* Aşağıdaki şekilde içi su dolu dereceli silindire taş atılmış ve silindirdeki suyun seviyesi yükselmiştir. Yani hacmi değişmiştir.Burada sıvının hacmi kolayca ölçülebilir.Dereceli silindirdeki sıvı hangi sayıya denk geliyorsa o sayı sıvının hacmidir.Ancak taşın hacmini hesaplamak istersek şu yolu 

Yapmamız gerekir..Dereceli silindirin taş atıldıktan sonraki hacminden 

Taş atılmadan önceki hacmi çıkartılır.Çıkan sonuç ise Taşın hacmidir.

 

Bunu da şu formülle gösteririz; V taş=V2-V1 ‘e eşittir.Buradaki V2 (katının dereceli kaba atıldıktan sonraki sıvının seviyesi)

V1 (katının dereceli kaba atılmadan önceki sıvının seviyesi)

 

 

 

* Sıvının hacmi Litre ile ölüçülür. L ile gösterilir.

* Mililitre (Ml) litrenin binde birine eşittir.

 

 

 

Not:(ÖNEMLİ)1 Litre (L)=1000 mililitre (mL) ‘dir.

1 Litre (L)=1 dm³ ve 

1 Mililitre (mL)=1 cm³ tür.

 

 

ÖZKÜTLE (Yoğunluk):

 

* Bir maddenin 1 cm³ nün kütlesine ÖZKÜTLE (Yoğunluk)denir.

* Özkütle ayırt edici özellik taşır.Çünkü her maddenin özkütlesi vardır.

* Bazı maddelerin özkütleleri aşağıda verilmiştir.

 

 

MaddeÖzkütle (g/cm³)

Su1

Buz0,5

Civa13,6

Demir7,8

 

 

SICAKLIK:

 

* Maddelerin sahip olduğu sıcaklık da kütle ve hacim gibi ölçülebilir.

* Maddelerin sıcaklığını ölçen araçlara termometre (sıcaklık ölçer) denir.

* Kullandığımız termometreler Celcius (Selsiyus) birimine göre bölmelenmiştir.

* Bu bölmelemede 0 ºC buzun erime sıcaklığını,100ºC ise suyun kaynama noktasını gösterir.Aradaki 100 bölmenin her biri 1 celcius (selsiyus) derecesine (ºC) eşittir.

* Bir madde ısındıkça Sıçaklığı artar.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile