Ay Ve Yıldızlar

sinem tarafından yazıldı.. Yayınlanma 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

1. Aşağıda verilen maddelerden hangisi ışık kaynağıdır? 

 

 a) ay 

 b) dünya 

 c) göz 

 d) mum

 

12. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 a) ışık bir enerji çeşididir.

 b) ışık boşlukta yayılmaz. 

 c) ışık olmadan göremeyiz.

 d) ışık madde değildir.

 

13. "Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması 

.................dir." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar? 

 

 a) ışık kirliliği 

 b) ses kirliliği 

 c) su kirliliği 

 d) çevre kirliliği 

 

14. I. Ay II. Güneş III. Ayna IV. Yıldız Yukarıda verilenlerden hangileri 

ışık kaynağıdır? 

 

 a) I-II 

 b) II-IV 

 c) I-IV 

 d) II-III

 

15. Ampulü bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 a) Graham Bell 

 b) Thomas Edison 

 c) Galileo 

 d) Newton 

 

16. "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." tümcesini 

hangi seçenekteki sözcük tamamlar? 

 

 a) ısı 

 b) ışık

 c) ses 

 d) enerji 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi etrafımızı aydınlatır ve görmemizi sağlar? 

 

 a) ay 

 b) ışık kaynakları 

 c) ses kaynakları 

 d) gaz lambası 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?

 

 a) şimşek 

 b) güneş 

 c) yıldız 

 d) gaz lambası

 

19. Aşağıda ışıkla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? 

 

 a) Işık olmadan görebiliriz.

 b) Ay bir ışık kaynağıdır.

 c) Hava kirliliği gibi ışık kirliliği de vardır. 

 d) Işık bir enerji türü değildir.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? 

 

 a) ateş böceği 

 b) güneş 

 c) ay 

 d) ampul 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile