6.Sınıf Fen 1. Dönem 1.Yazılı (1)

aleyna celik 1903 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 3. Sınıf Hayat Bilgisi

                                                                                                                                  

AD VE SOYAD             :                                                                                                           

NUMARA                    :                                                                     PUAN :                       

SORULAR


A.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız(5Puan)                          

1. (.....) Döllenmiş yumurta hücresine zigot denir.    

2. (.....) Kloroplast, enerji üreten organeldir.

3. (….) Çocukluktan, yetişkinliğe geçiş dönemine ergenlik denir.

4. (.....) Dış döllenme, yumurta ile spermin canlı vücudu dışında birleşmesi olayıdır.

5. (.....) Ergenlik döneminde meydana gelen koltukaltı ve kasıklardaki tüylenmeler, üreme organlarının gelişimi ve adet kanamaları hem kızlarda, hem erkeklerde görülür.

 

B. Aşağıdaki tümcelerdeki boşluklara aşağıdaki sözcüklerden uygun olanı yazınız.(10 Puan)

1. İnsanlarda gelişme dönemleri sırasıyla bebeklik, ..........................., ............................,       yetişkinlik, .......................... olarak adlandırılır.                                           

2. Kelebek, kurbağa gibi hayvanlar .....................................geçirirler.

3. Bitki hücresinde hücre zarının çevresinde ......................................bulunur.

4.  Aynı yapı ve göreve sahip hücre topluluklarına……............................denir.

5  İnsanlarda erkek üreme hücresi olan sperm; ......................, boyun ve ........................ olmak üzere 3 kısımdan oluşur.

 

C. Aşağıda verilen hücre organellerinin görevlerini yanlarına yazınız.(6 Puan)

Kloroplast:……………………………………………………………………………………………………………

Mitokondri:……………………………………………………………………………………………..................

Koful:…………………………………………………………………………………………………

D.Aşağıdaki tabloda sperm ve yumurtanın özelliklerine göre uygun yerlere (X) işareti    koyunuz.(10 Puan)

 

 

Sperm

Yumurta

Erkek

 

 

Kadın

 

 

Hareketli

 

 

Daha büyük

 

 

Hareketsiz

 

 

 

E) Aşağıdaki şekilde bir çiçek modeli görülmektedir. Şekil üzerinde numara ile gösterilmiş kısımların isimlerini yanına yazınız. 8 Puan

             

 

 

 

 

 

 

               

F).

 

 

 

 

 

 

Şekilde B tohumu çimlenirken , aynı özellikteki

A tohumu çimlenemiyor. Bunun nedenleri neler olabilir? (9 puan)           

 

 

                                                                                                                         

G)   Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklara 4 örnek yazın  8 puan

 

 

   Bitki

 

 

 Hayvan

 

 

 hücresi

 

 

 hücresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Aşağıdaki test sorularını üzerine işaretleyiniz. (44 Puan)


 


1. Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sitoplâzma                         B) Çekirdek

C) Koful                                   D) Hücre zarı

 

2.

                        

Yukarıdaki grafikte 0 – 20 yaş arasındaki kız ve erkeklerin yaşlarına göre ortalama boy uzunlukları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) 5 – 7 yaş grubunda kızlar erkeklerden daha kısadır.

B) 11 – 15 yaş grubunda kızlar erkeklerden daha uzundur.

C) 16 – 20 yaş grubunda erkekler kızlardan uzundur.

D) 8 – 10 yaş grubundaki kız ve erkek sayısı eşittir.

 

3.   Aşağıdakilerden hangisi insanın gelişim dönemlerinden birisi değildir?

A) Bebeklik                             B) Çocukluk

C) Yaşlılık                               D) Emeklilik

 

4. Aşağıdaki canlılardan hangisinde döllenme olayı ana canlı vücudunda gerçekleşmez?

 

A) Balık                                   B) Yılan

C) Kartal                                 D) İnek

 

5. Erkek üreme sisteminde;

1-Döl yatağı  2-Testis

3-Penis 4-Yumurtalık

 

Yapılarından hangileri bulunmaz?

A)2-3          B)1-2-3       C)1-3           D)1-4

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen değişikliklerden değildir?

A) Saçların uzaması     B) Boyun uzaması  

C) Kasların gelişmesi   D)Sesin kalınlaşması

 

7. Bitkilerdeki tozlaşma olayında aşağıda verilenlerden etkili değildir?

A )  Böcekler              B )  Isı

C )  Su                        D )  Rüzgâr

 

8-)Aşağıdakilerden hangisi insanlarda embriyonun tutunup doğuma kadar geliştiği ortamdır?   

       

        A) Testis                            B) Yumurtalık     

        C)  Yumurta kanalı            D) Döl yatağı 

 

9-Bazı türlerde, oluşan yeni canlı yaşamının ilk günlerinde annesine benzemez yani başkalaşım geçirir.

Aşağıdaki canlılardan hangisi bu duruma örnektir?

      a) Tavuk                            b) Kurbağa

      c) Kertenkele                     d) Kaplumbağa

 

10---  I.taç yapraklar  II.çanak yaprak   

         III.dişi organ       IV.erkek organ

                                                                                                                                                         

Bir çiçekte bulunan yukarıdaki bölümlerden hangileri doğrudan üreme ile ilgilidir?

a) I ve II                   b) I ve III                       c) III ve IV               d) I, II ve III

 

11-   I. Döllenme   II. Polenin oluşması  

       III. Tozlaşma

         IV. Polenin yumurtalığa ulaşması

      

    Tohumun oluşmasında  yukarıda  verilen olayların sırası aşağıdakilerden  hangisidir?         

  A)III,IV,I,II        B)IV,I,II,III       

 C)I,IV,III,II            D)II,III,IV,I

 

BAŞARILAR…                                                                                                                

 

Özgür ÇİFTÇİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ

 

 Sınav Süresi   40 dk

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile