10.Sınıf Atom Ve Elektrik

Ayşen Aktaş tarafından yazıldı.. Yayınlanma 10. Sınıf Kimya Konuları

 Atom ve Elektrik 

       

M.Ö. 400 yıllarında ,atomun yapısı hakkında ileri sürülen düşünceler tamamen kuramsaldı (teorikti).Eski yunan bilginlerine göre ATOM bir elementin bölünmesi imkansız en küçük parçasıydı..

 Demokrit  (M.Ö.  460-370);  Buğdayın öğütülerek una dönüştüğünü, altının aşındığını, kaya taneciklerinin ufalandığını görüyor,  öyleyse atom;  “maddelerin bölünemeyen en küçük birimi olmalıdır,” diyordu. Günümüze kadar ulaşan atom sözcüğü tarihsel önemini koruması açısından, bu günde kullanılmaktadır.

Elektrik yükü ilk kez antik dönem insanları tarafından ağaç reçinesinin fosilleşmesiyle oluşan kehribarın ipek ya da yüne sürtüldüğünde küçük cisimleri çekmesi ile gözlemlenip belirlenmiştir. Aynı olayı siz de plastik bir tarağı saçınıza sürttüğünüzde tarağın saçınızı çekmesinden anlayabilirsiniz.

Saçımızı tararken yün kazağımızı çıkarırken çıtırtılar duyulur. Otomobilden inerken kapı kolu ile el arasında elektrik akışı olur. Bu ve benzeri      örneklerdeki olayların nedeni elektriklenmedir. Sürtünme ile elektriklenmede birbirine sürtünen cisimlerden biri diğerine elektron verir ve kendisi pozitif (+) yükle yüklenir. Elektron alan cisim üzerinde (–) yük fazlalığı oluşacağı için negatif (–) yükle yüklenir. Alınan yük verilen yüke eşit olduğu için yük miktarı eşittir. Cam çubuk ipek kumaşa sürtülürse, camdan ipeğe elektron geçişi olur. Cam çubuk pozitif (+), ipek kumaş ise negatif (–) yükle yüklenir. Plastik çubuk yünlü kumaşa sürtülürse, çubuk yünlü kumaştan elektron alır ve negatif (–)  yükle yüklenir. Yünlü kumaş elektron verdiği için pozitif (+) yükle yüklenir. Alınan ve verilen yük miktarları eşittir.

 Faraday'ın Elektroliz Deneyi ve Atom Altı Parçacıklar

Galvoni'nin  kurbağalar üzerinde yaptığı deneylerde; kurbağa bacak sinirlerinin farklı metaller dokundurulmasıyla seğirdiğini gözledi.

 Bu çalışmalar  Alessandra  Volta'ya  ilham kaynağı oluşturdu .Galvoni'nin çalışması biyolojik elektriklenme ile  ilgiliydi., Volta bu deneyi metaller ve onların çözeltileri ile deneyerek  “volta pili” yada “Galvanik Pil”  denilen pili buldu.  Volta pilinde elektriği üreten şey, maddenin yapısında oluşan kimyasal değişmedir.

NOT:

Bu olay, elektriğin kaynağının, madde ya da madde içindeki  değişimlerin  varlığını gösteriyordu.

Faraday( Michael_Faraday ) yaptığı deneylerde,katotta belli bir miktar madde biriktirmek için gerekli elektrik yük miktarının her zaman sabit bir değere veya bu sabit değerin basit katlarına eşit olduğunu gözlemledi.

Hg(ClO4)2  ve Hg(NO3)2  çözeltilerinden hazırlanan kaplardan aynı miktarda elektrik akımı geçirildiğinde elektrotlarda aynı miktar Hg birikmesine neden olduğunu gözlemledi.

Aynı elektrik akımını Hg2(ClO4)2  çözeltisinden geçirdiğinde daha önce katotlarda elde ettiği  Hg miktarının iki katı miktarda Hg elde ettiğini gözlemledi.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile